Аб выданні ў БелНДІДАС крыніцазнаўчага дапаможніка «Помнікі права Беларусі XІV–XVI вв. – гарадскія ўставы»

У кнізе змешчана інфармацыя пра помнікі права Беларусі XІV—XVI стст. — гарадскія ўставы, якія рэгулявалі жыццё гарадоў да надання ім магдэбургскага права. Кніга ўключае звесткі пра захаванасць арыгіналаў актаў і копій, іх публікацыі, адпаведную гістарычную літаратуру.

Выданне прызначана для архівістаў, археографаў, правазнаўцаў, гісторыкаў.