Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна» (НГАБ у г. Гродна)


Навукова-даведачны апарат

Колькасць вопісаў — 2 181

Паказальнікі межфондавыя да вопісаў

Тэматычныя

Дырэкцыя народных вучылішчаў і інспектары народных вучылішчаў (фф. 38, 839, 840, 841, 842, 1111, 1703)
Магістраты (фф. 583, 676, 681, 875, 979, 1342, 1347, 1372)
Гарадскія думы і ўправы (фф. 125, 288, 492, 873, 874, 1046, 1192, 1562, 1563, 1564)
Гарадскія і павятовыя паліцэйскія кіраванні (фф. 77, 78, 117, 336, 674, 703, 704, 714, 1233, 1558, 1567)
Ваенныя начальнікі (фф. 970, 1091, 1159, 1624, 1669, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719)

Імянныя

Падатныя інспектары Гродзенскага павета (фф.304,305)
Падатныя інспектары Слонімскага павета (фф.307,308)
Валасныя суды Гродзенскай і часткова Віленскай губерняў (51 фонд)

Геаграфічныя

Павятовыя землеўпарадкавальныя камісіі (фф. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 1535)

Навучальных устаноў

Дырэкцыі народных вучылішчаў і інспектары народных вучылішчаў (фф. 38, 839, 840, 841, 842, 1111, 1703)

Цэркваў, касцёлаў, сінагог, мячэцяў

Дэканаты (фф. 880, 886, 890, 892, 904, 906, 915, 918, 919, 920, 923, 924, 930, 1038, 1803, 1812)
Благачынні (фф. 871, 887, 891, 922, 992, 1031, 1039, 1477, 1797, 1813, 1814, 1815)
Кансісторыі (фф. 561, 1621, 1772)
Метрычныя кнігі цэркваў, якія захоўваюцца ў НГАБ у г. Гродна
Метрычныя кнігі касцёлаў, якія захоўваюцца ў НГАБ у г. Гродна
Метрычныя кнігі сінагог г. Гродна, Брэсцкага павета Гродзенскай губерні, Лідскага, Дзісенскага паветаў Віленскай губерні (17 фондаў )
Метрычныя кнігі мячэцяў Лідскага, Ашмянскага паветаў Віленскай губерні (фф.1824,1834)
Метрычныя кнігі стараверскіх, евангеліцка-лютэранскіх, эвангеліцка-рэфарматарскіх цэркваў Кобрынскага, Ваўкавыскага, Брэсцкага паветаў Гродзенскай губерні, Ашмянскага павета Віленскай губерні ( фф.1786,1846,1847,1848,1872 )

Геаграфічныя

Парафіі Гродзенскай і Віленскай губ. (Вілейскага, Дзісненскага і Лідскага паветаў)
Парафіі Гродзенскай і Віленскай губ. (Дзісенскага, Лідскага і Ашмянскага паветаў)

Паказальнікі унутрыфондавыя да вопісаў

Тэматычныя, геаграфічныя, імянныя

Ф. 1

Канцылярыя Гродзенскага губернатара

Ф. 2

Гродзенскае губернскае праўленне

Ф. 6

Гродзенская канцылярыя грамадзянскіх спраў Цэсарэвіча Галоўнакамандуючага Літоўскім асобным корпусам

Ф. 8

Будаўнічае аддзяленне Гродзенскага губернскага праўлення

Ф. 9

Медыцынскае аддзяленне Гродзенскага губернскага праўлення

Ф. 10

Гродзенская губернская па сялянскіх справах прысутнасць

Ф. 11

Гродзенская губернская чарцежная камісія

Ф. 27

Гродзенскае губернскае аддзяленне Дзяржаўнага банка

Ф. 30

Гродзенскае губернскае акцызнае кіраванне

Ф. 32

Гродзенская губернская землеўпарадкавальная камісія

Ф. 329

Ветэрынарнае аддзяленне Гродзенскага губернскага праўлення

Тэматычныя, геаграфічныя

Ф. 12

Гродзенская губернская камісія народнага харчавання

Ф. 13

Гродзенскі губернскі распарадчы камітэт

Ф. 14

Гродзенскі губернскі статыстычны камітэт

Ф. 15

Гродзенскі губернскі прыказ грамадскага догляду

Ф. 17

Гродзенская губернская па гарадскіх справах прысутнасць

Ф. 18

Гродзенская губернская прысутнасць

Ф. 23

Гродзенская губернская кантрольная палата

Ф. 24

Гродзенская губернская казённая палата

Ф. 29

Гродзенскае аддзяленне сялянскага пазямельнага банка

Ф. 31

Гродзенскае губернскае ўпраўленне земляробства і дзяржмаемасцей

Ф. 34

Гродзенскі акруговы суд

Ф. 35

Пракурор Гарадзенскага акруговага суда

Ф. 44

Гродзенская губернская асаблівая аб земскіх павіннасцях прысутнасць

Ф. 99

Упраўленне Гродзенскай паштова-тэлеграфнай акругі

Імянныя, геаграфічныя

Ф. 7 Беластоцкая канцылярыя грамадзянскіх спраў цэсарэвіча, галоўнакамандуючага Літоўскім асобным корпусам

Ф. 19

Гродзенскі губернскі камітэт лесаахоўвальны

Ф. 96

Гродзенскі губернскі камітэт для складання і разгляду інвентароў памешчыцкіх маёнткаў

Ф. 80 Беластоцкая павятовая землеўпарадкавальная камісія
Ф. 81 Бельская павятовая землеўпарадкавальная камісія
Ф. 88 Сакольская павятовая землеўпарадкавальная камісія
Ф. 276 Канцылярыя часовага генерал-губернатара г. Беласток і Беластоцкага павета

Ф. 332

Гродзенскі губернскі дваранскі дэпутацкі сход

Тэматычныя

Ф. 108

Кіраванне Белавежскай удзельнай пушчай

Ф. 525

Беларуская праваслаўная епархія

Тэматычныя, імянныя

Ф. 1663

Слізні

Ф. 1664

Быхаўцы

Імянныя

Ф. 107 Гродзенская павятовая па вайсковай павіннасці прысутнасць — воп.1
Ф. 867 Бельская павятовая па вайсковай павіннасці прысутнасць — воп.1
Ф. 869 Ваўкавыская павятовая па вайсковай павіннасці прысутнасць — воп.2
Ф. 1022 Слонімскае павятовае па вайсковай павіннасці прысутнасць — воп.2

Геаграфічныя

Ф. 97

Гродзенская губернская царкоўна-будаўнічая прысутнасць

Паказальнікі унутрыфондавыя да дакументаў

Імянныя

Ф. 1 Канцылярыя гродзенскага губернатара — воп. 18

Ф. 26

Гродзенскае губернскае казначэйства — воп. 1, с. 40

Ф. 89 Брэсцкі павятовы прадвадзіцель дваранства
Ф. 90 Бельскі павятовы прадвадзіцель дваранства
Ф. 91 Ваўкавыскі павятовы прадвадзіцель дваранства
Ф. 92 Гродзенскі павятовы прадвадзіцель дваранства ((RAR-архіў у фармаце Excel, 383 Кб))
Ф. 93 Беластоцкі павятовы прадвадзіцель дваранства

Ф. 100

Гродзенская губернская камісія ўсеагульнага перапісу насельніцтва — воп. 1, сс. 196, 197

Ф. 309 Падатны інспектар Пружанскага павета
Ф. 312 Податной інспектар Брэсцкага павета
Ф. 313 Падатны інспектар Кобрынскага павета
Ф. 314 Падатны інспектар Ваўкавыскага павета
Ф. 332 Гродзенскі дваранскі дэпутацкі сход

Ф. 1021

Гродзенская губернская спецыяльная камісія па перапісу яўрэяў — воп. 1, с. 1

Ф. 1571 Падатны інспектар Лідскага павета
Ф. 1582 Слонімскі павятовы кіраўнік дваранства
1818 ф. Гродзенскі Свята-Пакроўскі сабор — воп. 1, сс. 1 – 5 (аб нарадзіўшыхся)
Ф. 1868 Падатны інспектар Сакольскага павета
1884 ф. Калекцыя пашпартных кніжак жыхароў Расійскай імперыі

Геаграфічныя

Ф. 24

Гродзенская губернская казённая палата (рэвізскія казкі) — воп. 7, 8, 12, 15

Унутраныя вопісы карт, планаў

Ф. 11

Гродзенская губернская чарцежная

воп. 3, сс. 45а—52

воп. 7, сс. 110-113

воп. 12, с. 2

воп. 16, с. 1

Ф. 31

Гродзенскае губернскае ўпраўленне земляробства і дзяржмаемасцей

воп. 1, сс. 1533, 1537

Сістэма каталогаў архіва

Сістэматычны каталог

170825 карт.

Імянны каталог

7093 карт.

Дапаможныя даведачныя картатэкі

Аўтографы знакамітых людзей XVIII—XX стст.
Паўстанне 1863-1864 гг.
Геральдыка і сфрагістыка

Тэматычныя агляды

Грамадскі ўздым і рэвалюцыйная сітуацыя ў Гродзенскай губерні канца 50-х — пач. 60-х гг. ХІХ ст.
Гісторыя развіцця сельскай гаспадаркі Гродзенскай губерні ў 1830-1914 гг.
Гісторыя тэатра Гродзенскай губерні ХІХ — пач. ХХІ ст.
Гісторыя горадабудаўніцтва, архітэктуры, аховы помнікаў гісторыі і культуры Гродзенскай губерні ХІХ — пач. ХХ ст.
Дакументы і матэрыялы па гісторыі рэвалюцыйнага народніцтва 70-х гг. ХІХ ст.
Гісторыя Гродзенскай тытунёвай фабрыкі
Дакументы і матэрыялы па гісторыі міграцыі насельніцтва Гродзенскай губерні

Аўтаматызаваныя базы дадзеных

Указальнікі населеных пунктаў парафій і парафій Гродзенскай і Віленскай губерняў
Каталог літаратуры навукова – даведачнай бібліятэкі па краязнаўстве Гродзеншчыны

Даведнікі

Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Беларускай ССР у гор. Гродна. Даведнік. Мн., 1965.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна. Даведнік. Гродна, 2016 (на рускай мове)

Алфавітныя паказальнікі

Метрычных кніг касцёлаў, якія захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 51 Кб)
Метрычных кніг цэркваў, якія захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 66 Кб)
Метрычных кніг сінагог, захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 14 Кб)
Метрычных кніг мячэцяў, захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 11 Кб)
Метрычных кніг эвангеліцка-хрысціянскіх цэркваў, захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 14 Кб)
Метрычных кніг стараверскіх цэркваў, захаваных ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна (RAR-архіў у фармаце Excel, 12 Кб)
Метрычных кніг сінагог г. Гродна, Брэсцкага павета Гродзенскай губерні, Лідскага, Дзісенскага паветаў Віленскай губерні
Метрычных кніг мячэцяў Лідскага, Ашмянскага паветаў Віленскай губерні
Населеных пунктаў па парафіях Гродзенскай губерні
Населеных пунктаў па парафіях Вілейскага, Дзісненскага, Лідскага паветаў Віленскай губерні і Уладзімірскага павета Валынскай губерні
Населеных пунктаў па парафиям Дзісненскага, Лідскага, Ашмянскага паветаў Віленскай
Населеных пунктаў па парафиям Гродзенскай губерні

Даведачна-інфармацыйны фонд архіва

1 418 адз. зах.

Навукова-даведачная бібліятэка архіва

друкаваных выданняў – 12 418 адз. зах., часопісаў і газет – 2 710 адз. зах.

У складзе бібліятэчнага фонду: ПСЗРІ, «Акты Віленскай археаграфічнай камісіі», «Археаграфічныя зборнікі дакументаў, якія адносяцца да гісторыі Паўночна-Заходняй Русі», серыя «Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы», агляды Гродзенскай губерні.

Энцыклапедычная літаратура прадстаўлена слоўнікам Бракгаўза і Эфрона, Усеагульнай энцыклапедыяй С. Аргельдбранда, Вялікая усеагульнай ілюстрацыйнай энцыклапедыяй, Касцельнай энцыклапедыяй.

Маюцца моўныя і тлумачальныя слоўнікі, зборнікі дакументаў па гісторыі Беларусі, паўстання 1863 г., рэвалюцыйнага руху. Ведамасны друк прадстаўлены часопісамі міністэрстваў юстыцыі, народнай адукацыі і інш. Захоўваюцца «Памятныя кніжкі» Гродзенскай і Віленскай губерняў, Віленскай навучальнай акругі.

Бібліятэка валодае матэрыяламі па крыніцазнаўству, гістарыяграфіі і інш.