Першыя выданні твораў Дуніна-Марцінкевіча

Вершаванныя аповесціі апавяданні, вершы(зборнікі)


Зборнік паэзіі «Гапон»

«Гапон». Аповесць, на мове беларускага люду напісаная. Мінск: Выданне братоў Бэйлінаў, друк Ё. Дворца, 1855.

Анатацыя / Цытата

«Вечарніцы і Апантаны. Паэзія»

«Вечарніцы і Апантаны». Паэзія. Мінск: Выданне і друк Ё. Дворца, 1855.

Анатацыя / Цытата

Зборнік паэзіі «Цікавішся? Прачытай!»

«Цікавішся? Прачытай!». Мінск: Друк Ё. Дворца, 1856.

Анатацыя / Цытата

Зборнік паэзіі «Дудар беларускі, або Усяго патроху»

«Дудар беларускі, або Усяго патроху». Мінск: Выданне і друк Ё. Дворца, 1857.

Анатацыя / Цытата

«Люцынка, або Шведы на Літве»

«Люцынка, або Шведы на Літве». Вільня: Выданне і друк А. Сыркіна, 1861.

Анатацыя / Цытата

«Быліцы, расказы Навума»

«Быліцы, расказы Навума» // Полымя, 1946, № 8-9. С. 94-127.

Анатацыя / Цытата

«Травіца брат-сястрыца»

«Травіца брат-сястрыца». Аповесць з мясцовай легенды // Беларусь, 1945, № 11-12. С. 20-23.


Анатацыя / Цытата

«З-над Іслачы, або Лекі на сон. Апавяданне»

З-над Іслачы, або Лекі на сон. Апавяданне Навума Прыгаворкі ў 2-х частках // Дунін-Марцінкевіч В. Творы / [Уклад., прадм. і камент. Я. Янушкевіча]. Мінск: Маст. літ., 1984. С. 379-404.

Анатацыя / Цытата