Установа «Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Гродзенскай вобласці»

Навукова-даведачны апарат

Колькасць вопісаў — 3 127

Паказальнікі ўнутрыфондавыя

Храналагічны партканферэнцый, пленумаў, сходаў, партактіваў Гродзенскай абласной партарганізацыі за 1946-1991 гг.

Ф. 1 Гродзенскі абкам КПБ, воп. 1

Сістэма каталогаў архіва

Сістэматычны каталог 113 199 карт.
Каталог па гісторыі ўстаноў-фондазаснавальнікаў 37 карт.
Электронны сістэматычны каталог
(у рамках АІС архіва)
9 969 карт.
Тэматычны каталог:
Школьнае будаўніцтва ў Беларусі (1939-1941 гг.)
264 карт.
Руская Праваслаўная царква (1939-1941, 1944-1991 гг.) 131 карт.
Гісторыя габрэяў Беларусі (1939-1941 гг.) 1 776 карт.
Праца органаў унутраных спраў Беластоцкай і Гродзенскай абласцей (1939 – 1941, 1944 – 1991 гг.) 193 карт.
Імянны каталог на членаў ВЛКСМ
(у рамках АІС архіва)
27 357 карт.
Імянны каталог па вопісу № 3 асабістых спраў звольненых работнікаў фонду № 1 «Гродзенскі абласны камітэт Камуністычнай партыі Беларусі» (у рамках АІС архіва) 3 674 карт.
Прадметны каталог на першых скаратароў Гродзенскага абкама КП(б)Б-КПБ, райкамаў КП(б)Б-КПБ Гродзенскай вобласці (у рамках АІС архіва)
(у рамках АІС архіва)
37 карт.

Дапаможныя даведачныя картатэкі

Персанальная (алфавітная) на членаў КПБ
На членаў КПЗБ
Ўліку камуністаў, рэпрэсаваных у гады культу асобы І. В. Сталіна
Успамінаў удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны 1941-1945 гг., аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі
Фотаўліковая

Пералікі пытанняў, разгледжаных на пленумах, пасяджэннях бюро,
сакратарыята партыйных і камсамольскіх органаў, на сходах актываў


2 495 тамоў

Тэматычныя пералікі

«Да 880-годдзя г. Гродна»
«Да 70-годдзя вызвалення г. Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў»
«Ўз’яднанне. 17 верасня 1939 г. – чэрвень 1941 г.»
«Гісторыя Заходняй Беларусі. 1919-1939 гг.»
«Да 65-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945 гг.)»
«Помнікі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі. 1944-1991 гг.»
«Беларуская эміграцыя ў канцы 19-20 стст., перасяленчы рух з Беларусі, удзел жыхароў БССР у засваенні малазаселенных і аддаленых рэгіёнаў СССР пасля 1917 г.»
«Аб беларуска-польскіх адносінах у 1919-1953 гг.»
«Аб першых выбарах у Вярхоўны Савет СССР і БССР – 24 сакавіка 1940 года»
«Аб гісторыі партызанскага руху на Гродзеншчыне. 1941-1943 гг.»
«Яўрэі Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны. 1939-1945 гг.»

Даведнік

Даведнік па фондах Дзяржаўнага архіва грамадскіх аб’яднанняў Гродзенскай вобласці (1918-1920, 1939-1941, 1943, 1944-2002). Гродна, 2007(На рускай мове)

Зборнікі дакументаў

«Гродзеншчына напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1939-1945)» (Па дакументах гродзенскіх архіваў) да 60-годдзя Вялікай Перамогі

«Ўз’яднанне» да 75-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР

“Гродзенская вобласць: савецкі перыяд (1944-1991 гг.)” да 75-годдзя ўзгаднення Гродзенскай вобласці

Даведачна-інфармацыйны фонд архіва

329. адз. зах.

Навукова-даведачная бібліятэка архіва

501 адз. зах.

Аснову кніжнага фонду бібліятэкі складаюць Беларуская Энцыклапедыя ў 18 тамах, слоўнікі, даведнікі, зборнікі дакументаў, юрыдычная, архівазнаўчая літаратура, матэрыялы з’ездаў, канферэнцый, поўны збор твораў У. І. Леніна ў 55 тамах, нарысы па гісторыі абласных партыйных арганізацый Расіі, Беларусі, Гродна, кнігі па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, партызанскага і падпольнага руху на тэрыторыі рэспублікі, кнігі “Памяць” па раёнах і гарадах вобласці, “Летапісная хроніка Бераставіччыны”, навукова-папулярныя выданні па гісторыі міліцыі Гродзеншчыны, Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і інш. У складзе газетна-часопіснага фонду –камплекты рэспубліканскіх, абласных, гарадскіх і раённых выданняў за 1949-2019 гады.