Першыя выданні твораў Якуба Коласа

Зборнікі паэзіі (вершаў і паэм)


«Песні жальбы»

«Песні жальбы».
Вільня, 1910.

Анатацыя / Цытата

«Водгульле». Вершы

«Водгульле». Вершы.
Менск: Беларускае кааперацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэньне», 1922 г.

Анатацыя / Цытата

«Адпомсцім». Зборнік паэзіі

«Адпомсцім». Зборнік паэзіі.
Выданне газеты «Совецкая Беларусь», 1942.

Анатацыя / Цытата

«Голас зямлі».Вершы

«Голас зямлі». Вершы.
Масква: Выдавецтва ЦК КП(б)Б «Совецкая Беларусь», 1943.

Анатацыя / Цытата