Дзяржаўная ўстанова «Цэнтральная лабараторыя мікрафільмавання і рэстаўрацыі дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь» (ЦЛМРД НАФ РБ)


Напрамкі дзейнасці

  • Правядзенне комплексу работ па рэстаўрацыі, кансервацыі, пераплёту архіўных дакументаў і іх абароне ад біялагічных пашкоджанняў
  • Стварэнне страхавога фонду унікальных і асабліва каштоўных дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь і фонду карыстання з дапамогай мікрафільмавання

Структура

  • Аддзел рэстаўрацыі, кансервацыі і гігіены захоўвання дакументаў
  • Аддзел мікрафільмавання
  • Аддзел дэзінфекцыі, дэзінсекцыі і вокладкі
  • Гаспадарчы аддзел
  • Тэхнічны аддзел