Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

24 июля 2013 г.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі - 75 гадоў сучаснай гісторыі архіва


Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі – 75 гадоў. За гэты адносна кароткі тэрмін у параўнанні з узростам дакументаў, якія знаходзяцца на захоўванні, архіў прайшоў шлях пераўтварэння ад архівасховішча абласнога маштабу да буйнейшай дзяржаўнай архіўнай установы. Дакументы, якія захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, прайшлі доўгі шлях, пабываўшы ў архівах судовых устаноў, магістратаў Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, а пасля ўваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі – у палатах грамадзянскіх і павятовых судоў, у Віленскім і Віцебскім архівах старажытных актаў. Шмат архіўных дакументаў было незваротна згублена ў выніку войнаў і пажараў, што пракаціліся ў розны час па беларускай зямлі, многія апынуліся за межамі Беларусі ў архівах іншых дзяржаў і ў прыватных калекцыях. Аднак значную частку дакументаў удалося захаваць. На сённяшні дзень у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі налічваецца больш за 3 100 фондаў, якія ўключаюць звыш за 1 мільён адзінак захоўвання за перыяд з канца XIV да пачатку XX стагоддзя. Найбольш старажытныя і каштоўныя дакументы – гэта сапраўдныя пергаментныя граматы, а таксама актавыя кнігі дзяржаўных і судовых устаноў Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай. Самы старажытны дакумент, які захоўваецца ў архіве, датаваны 1391 годам.

Сучасная гісторыя Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі вядзецца з 1938 года, калі ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР «Аб рэарганізацыі архіўных органаў у сувязі з утварэннем абласцей у БССР» ад 5 ліпеня 1938 г. Магілёўскі гістарычны архіў быў рэарганізаваны ў Цэнтральны гістарычны архіў БССР.

У сваю чаргу Магілёўскі гістарычны архіў з 1919 года быў вядомы як архівасховішча Магілёўскага архіўнага бюро, а з 1924 па 1927 год – як Акруговы архіў. У 1943 годзе Цэнтральны гістарычны архіў БССР перайменаваны ў Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР, а згодна з пастановай Савета Міністраў БССР ад 11 лістапада 1963 г. «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў БССР» пераведзены з г. Магілёва ў г. Мінск. У тым жа годзе ў архіў былі перададзены дакументы дарэвалюцыйных фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, а таксама комплекс старажытных актаў з Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў г. Гродна.

Пасля абвяшчэння Беларуссю незалежнасці структура архіўнай галіны зведала змены. У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 красавіка 1992 г. № 224 «Пытанні архіваў Рэспублікі Беларусь» на базе Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР і былога Цэнтральнага партыйнага архіва КПБ арганізаваны Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. З яго структуры загадам Белкамархіва ад 12 чэрвеня 1995 г. № 15 вылучаны комплекс дакументаў канца XIV – пачатку XX стагоддзя і створаны Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі.

Усё гэта тычыцца нядаўняга мінулага нашага архіва. Аднак яго гісторыя, вядома ж, пачалася значна раней. Напрыклад, калі весці адлік з 1862 года – часу заснавання Віцебскага архіва старажытных актавых кніг, то нам 151 год, а калі з 1551 года – даты стварэння Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў, то наогул – 462 гады.

Усе гэтыя даты мы выдатна ведаем і памятаем, нездарма на нашым афіцыйным геральдычным сімвале – эмблеме замацаваны асноўныя гістарычныя вехі архіва.

Нацыянальны статус, які прысвоены архіву, адлюстроўвае аб’ектыўную значнасць нашай установы для дзяржавы і грамадства ў цэлым. Па-першае, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі з’яўляецца самым буйным сховішчам дакументаў па гісторыі Беларусі перыяду Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Па-другое, сам склад дакументаў, многія з якіх з’яўляюцца ўнікальнымі гістарычнымі помнікамі і адносяцца да нацыянальнай дакументальнай спадчыны Беларусі, пацвярджае яго нацыянальны, народны характар. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – не проста архіў дакументаў, гэта скарбніца гістарычнай памяці народа, наш нацыянальны здабытак. Таму асноўная задача архіва – забеспячэнне захаванасці фондаў і стварэнне найбольш спрыяльных умоў для шырокага выкарыстання дакументаў.

Акрамя забеспячэння фізічнай захаванасці дакументаў, важнейшым напрамкам дзейнасці архіва з’яўляецца навукова-даследчая і метадычная работа. Значная колькасць работнікаў архіва пасля атрымання вышэйшай адукацыі працягваюць удасканальваць набытыя веды, некаторыя з іх скончылі аспірантуру і паспяхова абаранілі кандыдацкія дысертацыі. Работнікі архіва з’яўляюцца аўтарамі манаграфійшматлікіх артыкулаў у навуковых і навукова-папулярных выданнях, удзельнічаюць у падрыхтоўцы навуковых даведнікаў, зборнікаў, вядуць навуковыя распрацоўкі ў галіне архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства.

Публікацыйная дзейнасць архіва накіравана на прадстаўленне адпаведнага гістарычнага матэрыялу навуковамудаследчыку, але нашы выданні даюць магчымасць і шырокай грамадскасці пазнаёміцца з унікальнымі дакументамі Нацыянальнага архіўнага фонду. Гэтаму як нельга лепей спрыяе ўдзел Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў выдавецкіх праектах, якія рыхтуюцца з выкарыстаннем нашых дакументаў ці ўтрымліваюць артыкулы супрацоўнікаў. З апошніх падобных праектаў неабходна адзначыць серыю кніг «Энцыклапедыя рарытэтаў» выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», у рамках якой выйшлі ў свет унікальныя выданні: «Радзивиллы. Альбом портретов XVIII–XIX веков», «Белорусы Москвы.XVII век», новую серыю выданняў «Белорусский родовод» і першую кнігу з гэтай серыі «Ваньковичи».

Яскравым прыкладам сумеснай работы з’яўляецца таксама наша апошняе выданне «Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст.» з серыі «Беларусь у актавых кнігах ХVI–ХVIII стст.». З апошніх выданняў, надрукаваных архівам у 2012 годзе, варта таксама адзначыць зборнік дакументаў «Беларусь и война 1812 года», падрыхтаваны з нагоды 200-годдзя вайны 1812 года, зборнік дакументаў«Иностранные подданные в Беларуси в конце ХVIII – начале ХХ века» — вынік больш чым дзесяці гадоў працы работнікаў архіва па адпаведнай навуковай тэме, а таксама дзясяты выпуск штогодніка – зборніка навуковых артыкулаў і матэрыялаў «Архіварыус».

Сёння на першы план выступае задача прадстаўлення грамадству запатрабаваных рэтраспектыўных звестак з выкарыстаннем розных спосабаў іх перадачы, у тым ліку з магчымасцю арганізацыі ў перспектыве віртуальнага доступу да дакументаў. Таму работы па стварэнні фонду карыстання архіўнымі дакументамі і пераводу іх у лічбавы фармат, якія вядуцца ў архіве, набываюць вялікую актуальнасць на бліжэйшы час.

Вялікую ролю ў правядзенні гэтай працы і рэалізацыі іншых накірункаў дзейнасці архіва адыгрывае выкананне Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы «Архівы Беларусі» на 2011–2015 гады, у рамках якой набываецца неабходнае сучаснае абсталяванне.

Немалаважным з’яўляецца ўдзел нашай установы ў міжнародных праектах і наладжванні міжнародных кантактаў, у першую чаргу з краінамі-суседзямі, у архівах якіх захоўваецца вялікая колькась дакументаў, што тычацца нашай гісторыі. У 2008–2009 гадах разам з архівістамі Літвы, Польшчы і Украіны Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі прыняў удзел у праекце ЮНЕСКА «Віртуальная рэканструкцыя архіва роду князёў Радзівілаў», у выніку рэалізацыі якога былі алічбованы найбольш каштоўныя матэрыялы з архіўнага фонду «Радзівілы, князі», а таксама створана база даных «Князі Радзівілы». Па выніках рэалізацыі названага міжнароднага праекта Нацыянальнаму гістарычнаму архіву Беларусі быў уручаны адпаведны сертыфікат ЮНЕСКА.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі пастаянна праводзіць работу па выяўленні найбольш значных для нас дакументаў у архівах Літвы, Польшчы, Расійскай Федэрацыі і іншых краін з мэтай далейшага абмену іх копіямі ў рамках міжнароднага супрацоўніцтва.
Усё гэта накіравана на выкананне нашай асноўнай ганаровай і адначасова адказнай місіі па захаванні для будучых пакаленняў дакументальнай спадчыны Беларусі, якая прайшла складаны шматвекавы шлях.

Д.У.Яцэвіч,
дырэктар Нацыянальнага гістарычнага архіва БеларусіГісторыю і сучаснасць Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі адлюстроўвае віртуальная выстаўка , падрыхтаваная яго супрацоўнікамі да 75-годдзя з дня заснавання архіва.

23 июля 2013 г.
22 июля 2013 года с 10.00 до 11.00 в программе горячей линии «Задай вопрос власти!» Гомельского областного радио приняла участие директор учреждения «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» АБРАМОВА Наталья Юрьевна.

В связи с 75–летием со дня образования архивного отдела (5 июля) во вступительном слове Наталья Юрьевна впервые рассказала радиослушателям об истории его создания, пути его становления и развития.

Затем директор архива ответила на вопросы корреспондента радио о структуре архивной службы Республики Беларусь и Гомельской области; о территориальных архивах, созданных местными исполнительными и распорядительными органами. Так же она подробно остановилась на порядке приема и хранения документов реорганизованных, ликвидированных организаций, прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей и представительств иностранных организаций.

Особый интерес вызвал вопрос корреспондента о Государственном контроле в сфере архивного дела и делопроизводства. Наталья Юрьевна коротко остановилась на ответственности руководителей, предусмотренной Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за несоблюдение законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства. Было отмечено, что в соответствии с планом контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь за 2012 год в области было проведено 48 проверок соблюдения законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства.

Кроме того, в интервью речь шла и о документах, обеспечивающих социально-правовую защиту граждан. Директор архива рассказала слушателям радио о порядке хранения документов по личному составу, срок хранения которых составляет 75 лет.

Пользователям Интернета Абрамова Н.Ю. рассказала об информационных ресурсах органов архивного дела и делопроизводства и системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь (сайте «Архивы Беларуси» и сайте главного управления юстиции Гомельского облисполкома).

Она подробно остановилась на платных услугах, которые оказывают государственные архивные учреждения области на договорной основе по научно - технической обработке документов (проведение экспертизы ценности документов, формирование и оформление дел, составление описей, а также актов на списание документов с истекшими сроками хранения). За 2012 год архивистами Гомельщины выполнено платных работ на сумму 754 млн. бел. руб.

Во время работы «горячей линии» поступили вопросы о местонахождении документов ликвидированных субъектов хозяйствования, о сроках хранения некоторых видов документов (чеков «Жильё», решений райисполкомов по приватизации жилья и др.), о порядке исполнения запросов генеалогического характера и их стоимости и др.

Сегодня значительно расширилась роль архивных учреждений в общественно-политической и экономической жизни, улучшилось их взаимодействие с органами государственного управления и местного самоуправления в вопросах организации работы с документами, активного использования их в научных, социальных и культурных целях.

В конце программы Абрамова Н.Ю. обратилась к радиослушателям со словами, что «если Вы хотите, чтобы делопроизводство отвечало действующему законодательству, а документы в Вашем архиве организации содержались в соответствии с правилами, инструкциями и своевременно передавались на государственное хранение, то Вам необходимо заказать методическую литературу в Белорусском НИИ документоведения и архивного дела и выписать ведомственный журнал «Архивы и делопроизводство».

Было также отмечено, что все достигнутое в области, связано с конкретными людьми, которые сегодня представляют архивную службу Гомельской области.

Трудно переоценить работу специалистов-архивистов в деле пополнения, сохранения и изучения Национального архивного фонда Республики Беларусь. Наталья Юрьевна выразила благодарность тем руководителям архивного отдела, которые вкладывают в архивную работу сердце и душу. Среди них Солянникова Валентина Ивановна, Онисковец Георгий Васильевич, Адамович Татьяна Ивановна, Лапицкий Павел Михайлович.

16 июля 2013 г.
Зональным государственным архивом в г. Барановичи подготовлен путеводитель по фондам архива за период с 1939 по 1941, с 1944 по 2010 годы.

Справочник содержит сведения о составе и содержании документов фондов на 1 января 2012 г. Помимо основной части в путеводитель включены список неаннотированных фондов, список сокращений, список фондов, статья о научно-справочной библиотеке архива, справка об административно-территориальном делении.

15 июля 2013 г.
11 июля 2013 года в учебном центре по адресу г. Гомель, ул. Советская, 29 проведен областной консультативный семинар «Организация кадрового делопроизводства и документирования трудовых отношений».

Организаторы семинара: учреждение «Гомельский учебно-методический центр профсоюзов» совместно с областной организацией Белорусского профессионального союза работников культуры.

В семинаре приняли участие начальники и специалисты кадровых служб отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи городских, районных исполнительных комитетов.

С вступительным словом к участникам семинара обратилась начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Довгало Ирина Викторовна.

В ходе проведения данного мероприятия директором учреждения «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» Абрамовой Натальей Юрьевной были прочитаны лекции по следующим темам:
  • Номенклатура дел организации.
  • Должностные инструкции.
  • Приказы о приеме, увольнении, переводе, взыскании, премировании, отпуске и др.
  • Формирование и ведение личных дел работников (оформление, хранение, выдача личных дел).
  • Систематизация, хранение и уничтожение кадровой документации. Подготовка документов по личному составу на архивное хранение.

Состоялся деловой конструктивный разговор по практическому применению законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства.

Одновременно слушатели получили ответы на интересующие их вопросы.

Слева – председатель обкома работников культуры – М.Г. Жукевич. Справа - начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи   Гомельского облисполкома  И.В. Довгало


Участники консультативного семинара

09 июля 2013 г.
На сайте Главного управления юстиции Гомельского облисполкома с 08.07.2013 г. размещена виртуальная выставка документов «Архивному отделу Гомельской области – 75!»

Виртуальная выставка, подготовленная на основе документов учреждения «Государственный архив Гомельской области» и учреждения «Зональный государственный архив в г. Мозыре», представляет возможность посетителям познакомиться с документами о деятельности архивного отдела области за период 1938 -1978 гг.

Выставка подготовлена зав. отделом информации, публикации и научного использования документов госархива общественных объединений Гомельской области А.А. Купрейчиком.

09 июля 2013 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представили выпуски совместного проекта "Голоса эпохи"

Выпуск "Как жили врачи и дети в оккупированном Минске" приурочен к грустной дате 28 июня 1941 года, когда началась оккупация Минска, продолжавшаяся 1100 дней. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов предоставил уникальные аудио- и фотоматериалы, рассказывающие о тех страшных днях.

Выпуск "Премьера "Кармен", или Как открывали Оперный театр" посвящен Национальному академическому Большому театру оперы и балета, который в мае этого года отметил 80-летие. Предоставленные архивом аудио- и фотоматериалы позволяют вспомнить о том, каким театр был раньше.

Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.

01 июля 2013 г.
В БелНИИДАД изданы монография «Исторические и правовые аспекты реституции белорусских архивов» и сборник документов «Теория и практика белорусской археографии (XVIII—XX вв.)»

Обложка монографии «Исторические и правовые аспекты реституции белорусских архивов»

Монография «Исторические и правовые аспекты реституции белорусских архивов» посвящена истории перемещения белорусских архивных собраний, а также отдельных документальных памятников за пределы своего происхождения. Рассматриваются также организационные и правовые аспекты реституции архивных материалов. Книга является продолжением предыдущей работы автора «Собрать рассеянное: О реституции белорусских архивов в прошлом и настоящем» (Минск, 1997).

Монография рассчитана на работников архивных учреждений, историков, а также на широкий круг читателей.
Обложка сборника «Теория и практика белорусской археографии (XVIII—XX вв.)»

В сборнике «Теория и практика белорусской археографии (XVIII—XX вв.)» публикуются наиболее характерные документы, включая научные статьи, рецензии на археографические работы, фрагменты методических рекомендаций, правил издания исторических документов, положения о работе археографических учреждений и другие, свидетельствующие о теоретических проблемах археографии, основных этапах ее генезиса и развития в Беларуси, достигнутых результатах в области практической и методической деятельности.

Сборник предназначен для практиков-археографов, историков-архивистов, студентов, магистрантов, аспирантов исторических факультетов вузов, всех, кто интересуется отечественной историей.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь по тел. (017) 2860205 или по адресу: Минск, ул.Кропоткина, д.55, каб.15.
28 июня 2013 г.
27 июня 2013 г. состоялось торжественное заседание, посвященное 75-летию Национального исторического архива Беларуси.

В заседании приняли участие Министр юстиции Республики Беларусь О.Л.Слижевский, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания М.Г.Жилинский, первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Л.С.Ананич, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко.

В ходе торжественного заседания состоялось награждение государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь за большой вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь, заслуги в развитии архивного дела и отечественной исторической науки.

Работа многих работников архива также получила высокую оценку со стороны руководства Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Работники архива награждены Почетными грамотами, трем из них присвоено звание «Ганаровы архівіст Беларусі».

24 июня 2013 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы. Художник Ващенко, или Писать картины о Полесье".

Видеоматериалы, предоставленные Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов рассказывают о народном художнике Беларуси Гаврииле Ващенко, которому 20 июня исполнилось 85 лет.

Материалы подготовила главный архивист отдела информации, публикации и научного использования документов БГАКФФД Елена Полещук.

14 июня 2013 г.
В Министерстве юстиции Республики Беларусь размещена выставка документов «Сожженные белорусские деревни в годы Великой Отечественной войны».

Экспозиция включает материалы Национального архива Республики Беларусь и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

Представленные документальные источники свидетельствуют о преступлениях, совершенных нацистскими оккупантами на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, рассказывают об увековечении в нашей стране памяти мирных жителей — жертв немецко-фашистских захватчиков.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook