Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

13 февраля 2009 г.
Выйшаў у свет першы з трох тамоў "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі".
Гэта першае ў нашай краіне картаграфічнае выданне, у якім максімальна поўна асвятляюцца гістарычныя перыяды і падзеі мінулага. Галоўную ролю ў арганізацыі работы і фінансавае забеспячэнне выдання ажыццявіла РУП "Белкартаграфія" Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь.

Прыемна адзначыць, што важную ролю ў стварэнні навуковага зместу атласа, разам з Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, адыграла Дзяржаўная архіўная служба. Навукова-метадычную дапамогу ў распрацоўцы атласа аказалі Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Адным з намеснікаў старшыні рэдкалегіі з’яўляецца Дырэктар Дэпартамента кандыдат гістарычных навук В.І. Адамушка. Галоўны рэдактар атласа – дырэктар Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай дакументацыі кандыдат гістарычных навук В.Л. Насевіч. Ён жа з’яўляецца аўтарам 21 карты (у тым ліку, разам з М.Ф. Спірыдонавым, Генеральнай карты "Беларускія землі ў XVI ст." на 51 аркушы) і пяці ўступных артыкулаў да раздзелаў атласа, складальнікам храналогіі да першага тома і гісторыка-геаграфічнага паказальніка. У склад навукова-рэдакцыйнага савета ўвайшлі начальнік аддзела навуковага выкарыстання дакументаў і інфармацыі Дэпартамента па архівах і справаводству кандыдат гістарычных навук У.П. Крук, загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы кандыдат гістарычных навук В.С. Пазднякоў і загадчык аддзела публікацыі дакументаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Дз. Л. Яцкевіч. У рэцэнзаванні атласа прынялі ўдзел вядучы палеограф Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі Г.М. Брэгер і ўжо згаданыя вышэй В.С. Пазднякоў і Дз. Л. Яцкевіч.

Першы том атласа асвятляе перыяд ад старажытнасці да сярэдзіны XVI ст. (канкрэтна, да Люблінскай уніі 1569 г., калі Беларусь, якая ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, стала часткай Рэчы Паспалітай).

Па інфармацыі РУП "Белкартаграфія", другі том атласа, які мяркуецца выдаць у 2010 г., будзе прысвечаны часам існавання Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай і перыяду, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, а трэці том (яго выхад запланаваны на 2012 г.) будзе асвятляць перыяд ад узнікнення беларускага нацыянальнага руху ў другой палове ХІХ ст. да нашых дзён.

***


У зборніку "Гісторыя Магілёўскаага дзяржаўнага універсітэта (1913–1940 гг.). Дакументы і матэрыялы" сабраны унікальныя матэрыялы, большасць з якіх друкуецца ўпершыню. Яны асвятляюць дасягненні і праблемы станаўлення не толькі Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта, але і ўсей вышэйшай школы. Прыведзеныя ў зборніку архіўныя крыніцы ў храналагічным парадку паказваюць асаблівасці навучальнага працэсу і выхаваўчай работы, кадравай палітыкі і навуковай дзейнасці.

Акрамя універсітэта, выданне зборніка ажыццяўлялася Дзяржаўным архівам грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Сярод яго складальнікаў – дырэктар гэтай архіўнай установы В.П. Клімковіч.

У зборнік увайшлі дакументы з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Дзяржаўных архіваў Гомельскай і Магілёўскай абласцей, Дзяржаўнага архіва грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці.


13 февраля 2009 г.
В БелНИИДАД издана «Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь».

Инструкция устанавливает правила ведения делопроизводства в организациях Республики Беларусь независимо от формы собственности, определяет порядок подготовки, оформления, приема, учета, контроля исполнения, хранения и обработки документов, как традиционными методами, так и с использованием средств автоматизации, содержит регистрационно-учетные формы (регистрационно-контрольной карточки, номенклатуры дел, описи дел и др.), иные документы, необходимые в делопроизводстве.

По вопросам приобретения «Инструкция по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь» просьба обращаться:
по адресу: ул. Кропоткина, д. 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (017) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).


13 февраля 2009 г.
5 февраля 2008 г. отдел по архивам и делопроизводству главного управления юстиции облисполкома совместно с Государственным архивом Гомельской области принял участие в проведении тематического семинара "Организация делопроизводства как показатель качества функционирования учреждений образования г. Гомеля".

Семинар прошел на базе средней общеобразовательной школы № 20. В нем приняли участие начальники отделов образования администраций Гомеля, более 100 директоров лицеев, гимназий и средних общеобразовательных школ.

Начальник отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гомельского облисполкома П.М. Лапицкий обозначил основные направления государственной политики в сфере архивного дела и делопроизводства. Главные специалисты отдела М.И. Новик, Н.Ю. Абрамова, ведущий архивист В.В. Манцуровская, заведующий отделом комплектования, экспертизы ценности и делопроизводства Госархива Гомельской области Т.В. Чиркова выступили по следующим темам: оформление организационно-распорядительных документов в соответствии с СТБ 6.38-2004 "Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов"; порядок оформления и регистрации приказов по личному составу и основной деятельности; требования законодательства Республики Беларусь по организации ведомственного архива в организациях; порядок оформления дел для передачи на ведомственное хранение; номенклатура дел: порядок составления, ее значение в организации делопроизводства.

В рамках семинара отдел образования горисполкома организовал выставку "Из опыта работы", на которой были представлены образцы организационно-распорядительной документации отделов образований администраций Гомеля. Кроме этого, Госархив Гомельской области и Госархив общественных объединений Гомельской области провели выявление документов по истории развития органов системы образования. Экспозиция документов губернского, уездно-городского и районных отделов народного образования за период 1919 – начало 1940 г. вызвала большой интерес участников семинара.

Администрация средней общеобразовательной школы № 20 представила презентацию своего учреждения. Затем состоялись экскурсия в ведомственный архив школы, а после знакомства с экспозициями выставок работа была продолжена в пяти подгруппах, сформированных по 20 человек.

На заключительном заседании опытом работы обменялись руководители учебных заведений. Кроме этого, были обозначены перспективы дальнейшего сотрудничества Государственной архивной службы области с учреждениями образования Гомеля, определены проблемы и пути их дальнейшей реализации.


13 февраля 2009 г.
На совещании в отделе по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома 3 февраля 2009 года рассмотрены задачи архивистов по достойной встрече 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия воссоединения Беларуси.

Теме подготовки архивистов к юбилеям 2 февраля посвятил свое выступление на местном телеканале "Гродно Плюс" начальник отдела по архивам и делопроизводству Е.Н. Жебрун. В Государственном архиве Гродненской области и Государственном архиве общественных объединений Гродненской области весной запланировано проведение выставок редких документов периода 1939–1945гг. Готовятся также статьи для местных газет. В облгосархиве будут использованы воспоминания бывшего сотрудника архива, ветерана Великой Отечественной войны И.М. Агейченко. К сожалению, из-за отсутствия перевода пока не могут быть использованы хранившиеся здесь многочисленные документы на немецком языке периода оккупации г. Гродно в 1941–1944 гг.

Архивисты Гродненщины также активно включились в работу по отбору документов для издания республиканского сборника, посвященного 70-летию воссоединения Беларуси.

***

29 января 2009 г. состоялось расширенное производственное совещание отдела по архивам и делопроизводству главного управления юстиции Гродненского облисполкома. На нем с докладом "Об итогах работы отдела и государственных архивов области в 2008 году и задачах на 2009 год" выступил начальник отдела Е.Н. Жебрун.

В обсуждении доклада приняли участие руководители архивных учреждений Л.И. Юнина, О.И. Сироткина, Е.П. Брынцева, С.Г. Свирко, А.С. Забелинская и И.Ч. Богушевич. В основу принятых рекомендаций положены требования постановления коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 22 января 2009 г. и конкретные предложения, поступившие в ходе обсуждения вопроса.

Выделены главные направления работы на 2009 г.: укрепление материальной базы архивов, внедрение новых информационных технологий, оцифровка документов, привлечение внебюджетных средств и другие.

За большую работу по сохранению документального наследия региона и выполнение плановых заданий 2008 года Почетными грамотами отдела награждены коллективы Государственного архива Гродненской области (директор Л.И. Юнина) и Зонального государственного архива в г. Лиде (директор С.Г. Свирко). Руководителям архивов Е.П. Брынцевой и И.Ч. Богушевич вручены памятные сувениры.


13 февраля 2009 г.
29 января 2009 г. в конференц-зале Национального архива Республики Беларусь (НАРБ) состоялась презентация сборника документов и материалов "Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Беларуси 1941–2008 гг.".

Издание рекомендовано к печати Ученым советом НАРБ. Составители сборника – В.И. Адамушко, И.Е. Калесник, В.Д. Селеменев, В.В. Скалабан (все – НАРБ) и В.В. Шумский (Минобороны Республики Беларусь). Рецензенты сборника – профессор Академии МВД Республики Беларусь доктор исторических наук А.В. Шарков и кандидат исторических наук Ю.В. Зверев (НАРБ).

Предисловие написано начальником Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь полковником В.В. Шумским.

Открыл презентацию Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И. Адамушко. Он рассказал собравшимся о том, что сборник является первым документальным изданием о захоронениях времен Великой Отечественной войны и подготовлен совместными усилиями сотрудников НАРБ и Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. Аналогов такому изданию у наших соседей нет.

В сборнике публикуется 95 документов. В него включены материалы из фондов НАРБ, БГАКФФД, БГАНТД, областных и зональных архивов Беларуси, текущего архива Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Документы, за редким исключением, публикуются впервые.

Это уникальное издание имеет не только научное, но и практическое значение: в нем публикуются Указы Президента Республики Беларусь и постановления Правительства за 1992–2008 гг., инструкции Министерства обороны Республики Беларусь. В приложение к сборнику включены документы, регламентировавшие порядок воинских захоронений в дореволюционной России. Он проиллюстрирован репродукциями картин художников, копиями документов, фотографиями.

В ходе презентации В.В. Шумский рассказал о работе над сборником, а также о деятельности 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны, который в 1995 – 2007 гг., проводя полевые поисковые работы на 1332 объектах в 64 районах Беларуси, эксгумировал и передал местным органам власти для последующего перезахоронения останки 13499 соотечественников, из которых 9813 – воины и партизаны периода Великой Отечественной войны. Заведующий отделом публикации документов НАРБ В.В. Скалабан, в свою очередь, поведал о вкладе в подготовку сборника белорусских архивистов. Затем В.В. Шумский и В.В. Скалабан ответили на многочисленные вопросы пришедших на презентацию историков, архивистов и журналистов.

Принявший участие в презентации директор Центрального государственного архива Республики Дагестан Г.А. Абдуллаев, находящийся с визитом в Минске, высоко оценив новое издание, предложил своим белорусским коллегам сотрудничество, поскольку в архивах этой республики имеются документы о раненых белорусах, которые в годы Великой Отечественной войны лечились в госпиталях Дагестана.

Презентованное издание предназначено для историков, специалистов, занимающихся организацией работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. Заинтересует издание и широкий круг читателей.
13 февраля 2009 г.
29 января – 2 февраля 2009 г. в Минске находился с визитом директор Центрального государственного архива Республики Дагестан Г.А. Абдуллаев.

В ходе визита гость из Дагестана посетил Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, другие архивные учреждения нашей страны. Состоялись переговоры Г.А. Абдуллаева с Директором Департамента В.И. Адамушко, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества белорусских и дагестанских архивистов. Во время посещения НАРБ гость познакомился с работой ведущего архива Беларуси, принял участие в презентации сборника документов и материалов "Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Беларуси 1941 – 2008 гг.".

Г.А. Абдуллаев подарил белорусским коллегам сборник "Архивы Дагестана", посвященный 85-летию Государственной архивной службы Республики Дагестан.
12 февраля 2009 г.
5 марта 1999 года был подписан сигнальный экземпляр первого номера журнала "Архивы и делопроизводство". За десять лет вышло 60 номеров журнала. Сегодня, впрочем, читатели могут ознакомиться с 61 номером. Общий тираж издания за эти годы составил 137206 экземпляров (19970784 страницы).

Число подписчиков ведомственного издания за это время выросло в 4 раза, а годовой тираж – более чем втрое. За 10 лет на страницах журнала было помещено около 1500 публикаций. Их авторами были 220 специалистов разного профиля из 23 населенных пунктов Беларуси (Брест, Иваново, Пинск, Витебск, Орша, Полоцк, Поставы, Россоны, Толочин, Гомель, Жлобин, Наровля, Речица, Гродно, Василишки, Минск, Борисов, Дзержинск, Заславль, Молодечно, Слуцк, Станьково, Могилев), а также их коллеги из Брянска, Нижнего Новгорода, Москвы (Россия), Астаны (Казахстан), Бишкека (Кыргызстан), Берна (Швейцария).

За это время ведущие специалисты отрасли ответили на 248 вопросов наших читателей по архивному делу и делопроизводству, поступивших в редакцию.

За годы издания журнала вокруг него сложился интересный авторский актив. Это профессионалы своего дела, которых хорошо знают читатели журнала по их многочисленным публикациям и очень ценят сотрудники редакции. Среди них Эмма Николаевна Давыдова, Андрей Евгеньевич Рыбаков, Марина Михайловна Елинская, Татьяна Иосифовна Седляревич, Михаил Федорович Шумейко, Сергей Владимирович Жумарь, Вячеслав Леонидович Носевич, Андрей Николаевич Сукач, Татьяна Викторовна Кекелева (Минск), Елена Михайловна Бондарева (Витебск), Наталья Юрьевна Абрамова (Гомель), Галина Анатольевна Дударева (Жлобин), Евгений Николаевич Жебрун (Гродно) и многие другие.

Публикации журнала иллюстрируют опыт работы и рассказывают об интересных и значимых событиях, адресом которых является не только Беларусь. За 10 лет вместе с их авторами читатели "побывали" в 29 городах 16 стран мира, где проводились самые различные мероприятия (конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, презентации и т. п.), о которых повествовалось на страницах издания. Читатели журнала стали "участниками" трех конгрессов Международного Совета архивов (Севилья, 2000 год; Вена, 2004 год; Куала-Лумпур, 2008 год). В числе адресов публикаций – Брянск, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Смоленск (Россия), Днепропетровск, Киев, Львов и Трускавец (Украина), Белосток, Варшава,Пултуск, Щецин и Эльблонг (Польша), Берлин и Кобленц (Германия). К уже упомянутым Севилье, Вене и Куала-Лумпуру следует добавить Грац (Австрия), Будапешт (Венгрия), Триест (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Астану (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Вашингтон (США), Прагу (Чехия), Берн (Швейцария).


03 февраля 2009 г.
В БелНИИДАД издана «Примерная номенклатура дел поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов».

Примерная номенклатура дел предназначена для оказания практической помощи работникам поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов при составлении индивидуальной номенклатуры дел. В ней устанавливается перечень наименований дел, соответствующий порядку документирования типовых функций поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов, определяется оптимальный порядок расположения дел и закрепляются сроки хранения на основании нормативных документов.

Внедрение в практику работы поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов Примерной номенклатуры дел позволит упорядочить составление их индивидуальных номенклатур дел, будет способствовать закреплению единого порядка формирования дел, правильному установлению сроков хранения документов, позволит урегулировать вопросы проведения экспертизы ценности и отбора документов поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов на государственное хранение.

По вопросам приобретения «Примерной номенклатуры дел поселковых и сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов» просьба обращаться:
по адресу: ул. Крапоткина, д. 55, каб. 15, 220002, г. Минск
по телефону/факсу: (017) 286 02 05 (понедельник–четверг с 9.00 до 13.18 и с 14.00 до 18.00; пятница до 16.30).


28 января 2009 г.
Бюллетень новых поступлений
в СИФ Департамента по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь
в 2008 году2855 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.
Методические рекомендации по подготовке путеводителей в государственных архивах Республики Беларусь. Мн., 2007.

2856 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БелНИЦЭД.
Методические рекомендации по унификации процесса оцифрования архивных документов и идентификации их цифровых копий. Мн., 2007.

2882 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БелНИЦЭД.
Методические рекомендации по подготовке и передаче архивных документов для оцифрования, учёту и хранению цифровых копий. Мн., 2008.

2869 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БелНИИДАД.
Защита архивных документов от хищений и несанкционированного доступа. Мн., 2008.

2862 Департамент па архiвах i справаводству Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь. БелНДIДАС.
Праблемы гiстарыяграфii, крынiцазнаўства, архiвазнаўства i археаграфii ў Беларусi. Матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Мiхнюка (Мiнск, 28 верасня 2007 г.). Мн., 2008.

2886* Департамент па архiвах i справаводству Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь. БелНДIДАС.
Беларускi археаграфiчны штогоднiк. Вып.9. Мн., 2008.

2860 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БГАНТД.
Правила работы с научно-технической документацией в государственных архивах Республики Беларусь. Мн., 2007.

2864 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. ЦЛМРД.
Нормы времени и выработки на основные виды работ, выполняемые в государственном учреждении «Центральная лаборатория микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь». Мн., 2008.

2857 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БГАКФФД.
Нормы времени и выработки на основные виды работ с кинодокументами. Дзержинск, 2007.

2858 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БГАКФФД.
Нормы времени и выработки на основные виды работ с фотодокументами. Дзержинск, 2007.

2883 Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. БГАКФФД.
Нормы времени и выработки на основные виды работ с фонодокументами. Дзержинск, 2008.

2865* Главное управление юстиции Витебского облисполкома. Государственный архив Витебской области. ЗГА в гг. Орше, Полоцке, Глубокое.
Витебщина архивная в начале XXI века: связь времён. Витебск, 2008.

2859 Главное управление юстиции Витебского облисполкома. Государственные архивы Витебской области.
Здесь павшие герои спят. Перечень документов по организации перезахоронений воинов, партизан и жертв нацизма в послевоенное время. Витебск, 2007.

2871* Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. НАРБ. Минский облисполком. Госархив Минской области.
Минская область в документах и материалах. Январь 1938 г. – июнь 1941 г. Мн., 2007.

2876* Государственный архив Минской области.
Обзор состава и содержания документов Минского областного комитета Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии (Минского обкома КП(б)Б) за 1938-1946 гг. Мн., 2008.

2863 Жебрун Е.Н.
Геральдика Гродненской области. Гродно, 2007

2867 Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. Росархив.
Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов. Выпуск 9. Мн., 2008.

2870 Росархив. РГАНТД.
Рекомендации по условиям хранения и методам выявления «уксусного синдрома» оригиналов и страховых копий кинофотодокументов и микроформ на ТАЦ-основе в государственных архивах. М., 2005.

2874* Росархив. ВНИИДАД.
Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения. М., 2008.

2875 Росархив. ВНИИДАД.
Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими государственных архивов (теория и методика). М., 2007.

2873* Росархив. РГАСПИ.
Путеводитель по фондам и коллекциям документов КПСС (25 октября (7 ноября) 1917 – август 1991 гг.). Справочно-информационные материалы к документальным и музейным фондам РГАСПИ. Выпуск 4. М., 2008.

2877 Российский государственный гуманитарный университет.
Вековые традиции – современные технологии. Иллюстрированный альбом. М., 2008.

2872* Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ЦГАЛИ Санкт-Петербурга.
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Путеводитель. Санкт-Петербург, 2007.

2868* Госкомархив Украины. Госархив в Автономной Республике Крым.
Государственный архив в Автономной Республике Крым: Аннотированный реестр описей. Т.1. Фонды досоветского периода. Симферополь, 2007. (Украинский язык).

2881* Архивное законодательство государств Евразийского региона. Компакт-диск. М., 2007.

2879* Архивы Польши. Компакт-диск. Варшава, 2000. (Польский язык).

 
*Отмеченные издания во временное пользование по почте не высылаются.


27 января 2009 г.
В Издательском доме «Белорусская наука» вышел в свет сборник документов и материалов «Национальная академия наук Беларуси. 1928—2008 гг.».

Сборник является совместным проектом Института истории НАН Беларуси и Национального архива Республики Беларусь. В первом разделе, составившем основную часть книги (с. 11—698), печатаются постановления Бюро ЦК КПБ об Академии наук БССР за 1928—1991 гг. и материалы к ним, хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1, 61, 81, 117, 123, 128, 134, 140, 144, 150, 160); во втором – постановления Верховного Совета Республики Беларусь, декреты, указы Президента Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, принятые в 1991 гг. и касающиеся деятельности Академии и развития науки в целом.
Среди членов редколлегии – В.И. Адамушко, В.Д. Селеменев, составителей – И.Н. Шишенок. Издание приурочено к 80-летию Национальной академии наук Беларуси.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook