Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Браніслава Эпімах-Шыпілу

Ацэнка асобы і дзейнасці Браніслава Эпімах-Шыпілы сучаснікамі і нашчадкамі

Роспіс Б. Эпімах-Шыпілы аб атрыманні граматы на ордэн Святой Ганны 3-й ступені.
г. Санкт-Пецярбург. 31 жніўня 1899 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 30)
Спасылка на дакумент
Паведамленне рэктарата Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта Б. Эпімах-Шыпілу аб Найвышэйшым загадзе па грамадзянскім ведамстве ад 1 студзеня 1910 г. № 1 аб узнагароджанні яго за выдатную старанную службу і асаблівую працу ордэнам Святой Ганны 2-й ступені.
г. Санкт-Пецярбург. 15 лютага 1910 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 38 )
Спасылка на дакумент
Паведамленне рэктарата Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта Б. Эпімах-Шыпілу аб Найвышэйшым загадзе па грамадзянскім ведамстве ад 1 студзеня 1917 г. № 1 аб узнагароджанні яго за выдатную старанную службу і асаблівую працу ордэнам Святога Уладзіміра 4-й ступені.
г. Санкт-Пецярбург. 13 студзеня 1917 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 46)
Спасылка на дакумент
Артыкул Антона Саросека “Браніслаў Эпімах-Шыпіла”.
Друкаванае. Штомесячнік “Варта” (г. Мінск). 1918. № 1 (кастрычнік). С. 13.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Інфармацыя аб прызначэнні персанальнай пенсіі Б. Эпімах-Шыпілу.
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1924. 20 снежня.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
Артыкул Зміцера Жылуновіча, грамадскага і дзяржаўнага дзеяча, выдаўца, пісьменніка, “Прафесар Б. Эпімах-Шыпіла як піянер беларускага руху (да выдання персанальнай пенсіі СНК Беларускай Рэспублікі)”.
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1924. 25 снежня.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
Зварот намесніка народнага камісара асветы БССР у Савет Народных Камісараў БССР з дадатковымі звесткамі пра пенсіянера Б. Эпімах-Шыпілу з мэтай павелічэння памеру яго персанальнай пенсіі.
г. Мінск. 17 ліпеня 1925 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 57, воп. 1, спр. 7, арк. 139, 139 адв., 140)
Спасылка на дакумент
Нататка “Прыезд прафесара Б. Эпімах-Шыпілы”.
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1925. 15 верасня. С. 4.
(НАРБ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Рэферат Адама Станкевіча, грамадскага дзеяча, выдаўца, ксяндза, зачытаны на жалобным сходзе, наладжаным Беларускім інстытутам гаспадаркі і культуры ў Вільні 18 снежня 1934 г.
Друкаванае. Ад. Станкевіч “Прафесар Браніслаў Эпімах-Шыпіла. З яго жыцця і працы”. Вільня. 1935.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 17174)
Спасылка на дакумент
Ліст Тамаша Грыба, палітычнага і грамадскага дзеяча, да Адама Станкевіча, грамадскага дзеяча, выдаўца, ксяндза, з ацэнкай дзейнасці Б. Эпімах-Шыпілы і просьбай садзейнічаць выданню зборніка, прысвечанага яго памяці.
г. Прага — г. Вільня. 13 студзеня 1935 г.
Рукапіс. Аўтограф Тамаша Грыба.
(БДАМЛМ, ф. 3, воп. 1, спр. 44, арк. 17, 18, 18 адв.)
Спасылка на дакумент
Згадка пра Б. Эпімах-Шыпілу навукоўца Ігната Крачкоўскага, усходазнаўца, акадэміка Акадэміі навук СССР.
Друкаванае. Кніга І. Крачкоўскага “Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях”.
Москва — Ленинград. 1948. С. 106-107.
На рускай мове.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў )
Спасылка на дакумент
Музей Б. Эпімах-Шыпілы ў Ветрынскай сярэдняй школе.
Полацкі раён Віцебскай вобласці. 17 верасня 2004 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Памятны знак Б. Эпімах-Шыпілу ў вёсцы Залессе .
Полацкі раён Віцебскай вобласці. 4 верасня 2006 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Артыкул Людмілы Давідоўскай, супрацоўніцы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, “У Шыпілаўскіх чытанняў прэм’ера”.
Друкаванае. Газета “Звязда”. 1999.
21 верасня.
(НАРБ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Вершы Андрэя Зязюлі, Міколы Ермаловіча, Ірыны Багдановіч, А. Куржалава, прысвечаныя Б. Эпімах-Шыпілу.
Машынапіс, рукапіс.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент