Супрацоўніцтва з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас сярод членаў камісіі Інстытута беларускай культуры (злева направа: сядзяць — С. Некрашэвіч, І. Замоцін, Я. Колас, Б. Эпімах-Шыпіла, А. Гурло; стаяць — В. Мачульскі, І. Плашчынскі, М. Байкоў).
г. Мінск. 1927 г.

Я. Колас сярод членаў камісіі Інстытута беларускай культуры