Супрацоўніцтва з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Колас і беларускія літаратары П. Броўка, А. Ставер, У. Караткевіч на нарадзе маладых пісьменнікаў у Саюзе пісьменнікаў Беларусі.
1955 г.

Я. Колас і беларускія літаратары П. Броўка, А. Ставер, У. Караткевіч