Першыя выданні твораў Дуніна-Марцінкевіча

   Драматургічныя творы(асобныя выданні)


«Сялянка». Опера ў двух актах

«Сялянка». Опера ў двух актах. Вільня: Друк Ю. Завадскага, 1846.

Анатацыя / Цытата

«Пінская шляхта». Фарс-вадэвіль у 1-й дзеі

«Пінская шляхта». Фарс-вадэвіль у 1-й дзеі. «Сцэнічныя творы». Вільня, 1923.

Анатацыя / Цытата

«Залёты». Фарс-вадэвіль у 1-м акце // В. Дунін-Марцінкевіч. Выбраныя творы. Мінск, 1940.

Анатацыя / Цытата