Митрофан Викторович Довнар-Запольский: Библиографический указатель


Содержание

Ад укладальнікаў 3
Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі (Біяграфічная даведка) 5
Храналагічны паказальнік друкаваных прац М.В. Доўнар-Запольскага 12
Літаратура пра жыццё, дзейнасць і творчую спадчыну М.В. Доўнар-Запольскага 50
Спіс прац М.В. Доўнар-Запольскага ў алфавітным парадку 130
Пералік архіўных фондаў, дзе захоўваюцца біяграфічныя дакументы М.В. Доўнар-Запольскага 140
Спіс перыядычных выданняў, публікацыі з якіх уключаны ў біябібліяграфічны паказальнік 144
Псеўданімы і крыптанімы М.В. Доўнар-Запольскага 148
Імянны паказальнік 149
Геаграфічны паказальнік 159
Спіс скарачэнняў 165