Митрофан Викторович Довнар-Запольский: Библиографический указатель


Титульный лист


ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ Ф. СКАРЫНЫ
БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І
АРХІЎНАЙ СПРАВЫ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРХІЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УКРАІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ АРХІЎНАЙ
СПРАВЫ І ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА
БРАНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ АКАДЭМІКА І. Г. ПЯТРОЎСКАГА

Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі

Біябібліяграфічны паказальнік

Выданне другое, дапоўненае


Мінск 2007ДК 012Доўнар-Запольскі+016:947.6
ББК 91.28
М 66

Укладальнікі:
В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Мацяш,
Р.У.Раманоўскі, С.С.Артамоноава С. І. Міхальчанка, С. І. Станкевіч,
В. С. Пазднякоў

Бібліяграфічныя рэдактары:

Л. В. Бяляева, Т. І. Рошчына

Рэцэнзенты:
В. І. Ульяноўскі (доктар гіст. навук,
прафесар Кіеўскага нацыянальнага універсітэта імя Т. Шаўчэнкі),
М. Ф. Шумейка (канд. гіст. навук,
дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта)

Выданне здзейснена пры падтрымцы
Рэчыцкага гарадскога выканаўчага камітэтаМ 66 Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліяграфічны паказальнік. Выданне другое, дапоўненае / Уклад.: В. М. Лебедзева і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. — 168 с.

ISBN 978-985-6733-35-5

У падрыхтаваны навукоўцамі Беларусі, Украіны і Расіі паказальнік уключаны звесткі пра друкаваныя працы выдатнага гісторыка, этнографа, эканаміста і літаратуразнаўцы М. В. Доўнар-Запольскага (1867—1934), а таксама пра публікацыі, прысвечаныя яго жыццю, дзейнасці і творчай спадчыне. Прыведзены пералік архіўных фондаў, дзе захоўваюцца дакументы пра гісторыка.

Разлічаны на навукоўцаў архівістаў, работнікаў бібліятэк і музеяў, выкладчыкаў і студэнтаў, краязнаўцаў.

4503010100-001
М М 332-2001 без аб’яўл.

  УДК 012 Доўнар-Запольскі+016:947.6
  ББК 91.28

 

  © Калектыў укладальнікаў, 2007
ISBN 978-985-6733-35-5 © БелНДІДАС