Рассакрэчаныя архівы: Дакументы дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь, якія пераведзены на адкрытае захоўванне: Даведнік

Змест

Прадмова
Спіс скарачэнняў і скарочаных слоў
Спіс умоўных абазначэнняў назваў дзяржаўных архіваў

I. Дакументы ўстаноў дарэвалюцыйнага перыяду
(XIX — пач. XX стст.), якія пераведзены на адкрытае захоўванне
   1. Фонды мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання
   2. Фонды камісій па справах аб выбарах у Дзяржаўную думу
   3. Фонды органаў гарадскога і саслоўнага самакіравання
   4. Фонды судовых устаноў, пракуратуры
   5. Фонды органаў паліцыі, жандармерыі і ахранкі
   6. Фонды ваенных устаноў, мытні
   7. Фонды гаспадарча-эканамічных устаноў

II. Дакументы фондаў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў савецкага перыяду

   1. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады і кіравання
   2. Правасуддзе. Нагляд за законнасцю. Ахова грамадскага парадку
   3. Узброеныя сілы
   4. Грамадскія арганізацыі
   5. Друк
   6. Народная гаспадарка
      Арганізацыя і кіраванне народнай гаспадаркай
      Планаванне
      Фінансы. Фінансаванне
      Статыстыка. Улік
      Прамысловасць
   7. Будаўніцтва. Архітэктура
   8. Кааперацыя
   9. Транспарт
  10. Сувязь
  11. Сельская гаспадарка
  12. Лясная гаспадарка
  13. Камунальная гаспадарка
  14. Гандаль
  15. Народная асвета
  16. Архівы
  17. Культура. Мастацтва
  18. Ахова здароўя
  19. Фізкультура і спорт
  20. Палітыка дзяржавы ў адносінах да рэлігіі і царквы

III. Дакументы ўстаноў Заходняй Беларусі ў перыяд уваходжання ў склад Польшчы (1919—1939 гг.)

   1. Фонды мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання
   2. Пракуратура. Суд. Адвакатура
   3. Паліцыя. Турмы. Ваенныя ўстановы
   4. Гаспадарча-эканамічныя ўстановы, арганізацыі і прадпрыемствы
   5. Органы народнай асветы
   6. Органы сацыяльнага забеспячэння і страхавання
   7. Грамадскія арганізацыі
   8. Кааператыўныя арганізацыі
   9. Установы рэлігійных культаў

IV. Калекцыя дакументаў аддзела рукапісаў Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў г. Вільні