26 чэрвеня 2013 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі праводзіць навукова-практычную канферэнцыю «ДАКУМЕНТАЛЬНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XIV–XX СТАГОДДЗЯЎ»

Шаноўныя сябры!

26 чэрвеня 2013 г. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі праводзіць навукова-практычную канферэнцыю «ДАКУМЕНТАЛЬНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ XIV–XX СТАГОДДЗЯЎ», прысвечаную 75-годдзю НГАБ.

Праблемнае поле канферэнцыі:

 • дакументы XIV – пачатку XX стст. як крыніца па гісторыі Беларусі і сумежных краін;
 • архіўная справа ў Беларусі ў XVI – пачатку XX стст.: гісторыя, метадалогія, практыка;
 • праблемы забеспячэння захаванасці дакументальнай спадчыны;
 • стварэнне навукова-даведачнага апарату да архіўных дакументаў;
 • археаграфія і публікацыя дакументаў;
 • выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій у архіўнай справе;
 • крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 10 чэрвеня 2013 г. па адрасе: 220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55. Кантактныя тэлефоны (+37517)2867526, (+37529)6824847, Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, e-mail: liseichykau@niab.by

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі павінна ўтрымліваць наступныя звесткі:

 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку.
 2. Месца працы, пасада.
 3. Навуковая ступень і навуковае званне.
 4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення).
 5. Працоўны альбо хатні адрас, кантактны тэлефон (факс), e-mail.

Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка матэрыялаў. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Афармленне тэксту:
Тэкст дакладу павінен быць прадстаўлены ў электронным выглядзе, аб’ём – да 20000 знакаў, шрыфт Times New Roman, кегль – 14 пт, абзац – 1,25 см.
Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку, бібліяграфічнае апісанне ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь.
Тэксты дакладаў просім дасылаць у электронным выглядзе па электроннай пошце liseichykau@niab.by, а таксама ў раздрукаваным выглядзе. Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.