Службовая дзейнасць

Паведамленне Санкт-Пецярбургскай навучальнай акругі Імператарскаму Санкт-Пецярбургскаму ўніверсітэту аб вызваленні Б. Эпімах-Шыпілы ад абавязковай (у сувязі з атрыманнем ім у 1882-1883 гг. стыпендыі Наварасійскага краю) службы па Міністэрству народнай асветы.
г. Санкт-Пецярбург. 16 сентября 1887 г.

Паведамленне аб вызваленні Б. Эпімах-Шыпілы ад абавязковай службы па Міністэрству народнай асветы