Браніслаў Эпімах-Шыпіла і Янка Купала

Прывітанне Б. Эпімах-Шыпілы «Дарагому Янку Купалу» да 20-годдзя літаратурнай працы.
г. Ленінград. 1925 г.

Прывітанне Б. Эпімах-Шыпілы