Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Браніслава Эпімах-Шыпілу

Асабістае жыцце

На радзіме Б. Эпімах-Шыпілы — у Залессі.
Полацкі раён Віцебскай вобласці. 17 верасня 2004 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
На радзіме Б. Эпімах - у Залессі
Макет дома, макет і план сядзібы Эпімах-Шыпілаў Двор-Залессе Полацкае.
17 верасня 2004 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Будынак свірна на былой сядзібе Эпімах-Шыпілаў.
Полацкі раён Віцебскай вобласці. 17 верасня 2004 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Пасведчанне Лепельскага павятовага прадвадзіцеля дваранства, выданае Ганне Аляксандраўне Эпімах-Шыпіле з Алецкіх — удаве двараніна Ігната Вікенцьевіча Эпімах-Шыпілы — у сувязі з уладкаваннем дзяцей у казённую навучальную ўстанову.
г. Лепель Віцебскай губерні. 18 ліпеня 1872 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Прашэнне Б. Эпімах-Шыпілы на імя інспектара студэнтаў Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб вызваленні яго ад платы за навучанне і прызначэнні стыпендыі.
г. Санкт-Пецярбург. 9 верасня 1880 г.
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 14)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта, выданае Б. Эпімах-Шыпілу для вольнага пражывання ў Санкт-Пецярбургу да 15 кастрычніка 1881 г.
г. Санкт-Пецярбург. 20 кастрычніка 1880 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 17 — 18)
Спасылка на дакумент
Прашэнне студэнта 2-га курса Б. Эпімах-Шыпілы на імя рэктара Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб выдачы дапамогі ад пані Зембрых.
г. Санкт-Пецярбург. 30 студзеня 1882 г.
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 29)
Спасылка на дакумент
Паведамленне прыстава Сувораўскага ўчастка інспектару студэнтаў Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб адсутнасці перашкод для выезду Б. Эпімах-Шыпілы з Санкт-Пецярбурга ў Лепельскі павет Віцебскай губерні.
г. Санкт-Пецярбург. 30 мая 1882 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 31)
Спасылка на дакумент
Прашэнне студэнта 2-га курса Б. Эпімах-Шыпілы на імя рэктара Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб выдачы адпускнога білета на канікулы ў Лепельскі павет Віцебскай губерні.
г. Санкт-Пецярбург. 31 мая 1882 г.
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 32)
Спасылка на дакумент
Білет Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб звальненні студэнта 2-га курса Б. Эпімах-Шыпілы ў адпачынак у Лепельскі павет Віцебскай губерні да 1 верасня 1882 г.
г. Санкт-Пецярбург. 31 мая 1882 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 34)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне ардынатара Аляксандраўскай бальніцы аб хваробе студэнта Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта Б. Эпімах-Шыпілы і неабходнасці ў сувязі з гэтым яго выезду з Санкт-Пецярбурга.
г. Санкт-Пецярбург. 1 красавіка 1883 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 38)
Спасылка на дакумент
Прашэнне студэнта 3-га курса Б. Эпімах-Шыпілы на імя інспектара студэнтаў Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб выдачы адпускнога пасведчання ў г. Рыгу ў сувязі са смерцю дзядзькі і ў Лепельскі павет для папраўкі здароўя.
г. Санкт-Пецярбург. 9 красавіка 1883 г.
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 39)
Спасылка на дакумент
Прашэнне студэнта 3-га курса Б. Эпімах-Шыпілы на імя інспектара студэнтаў Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб адтэрміноўцы платы за слуханне лекцый у першай палове 1884 г.
г. Санкт-Пецярбург. 8 сакавіка 1884 г.
Рукапіс на бланку ўстановы.
Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 45)
Спасылка на дакумент
Даведка з упраўлення Санкт-Пецярбургскага граданачальніка на імя рэктара Імператарскага Санкт-Пецярбургскага універсітэта аб адсутнасці спраў і звестак, якія кампраметуюць у маральных і палітычных адносінах Уладзіслава Эпімах-Шыпілу (роднага брата Б. Эпімах-Шыпілы) (выдадзена ў сувязі з хадайніцтвам Уладзіслава Эпімах-Шыпілы аб паступленні ва універсітэт).
г. Санкт-Пецярбург. 29 мая 1885 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 3, спр. 21551, арк. 55)
Спасылка на дакумент
Даведка з Рыжскай гарадской па воінскай павіннасці ўстановы аб прыпісцы Б. Эпімах-Шыпілы да прызыўнога ўчастка горада Рыгі і залічэнні яго ў ратнікі апалчэння.
г. Рыга. 29 снежня 1886 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Бестэрміновая пашпартная кніжка, выдадзеная Імператарскім Санкт-Пецярбургскім універсітэтам, памочніку бібліятэкара Б. Эпімах-Шыпілу, са звесткамі аб імені, імені па бацьку, прозвішчы, званні, даце нараджэння, веравызнанні, месцы пастаяннага жыхарства, сямейным становішчы, адносінах да адбывання воінскай павіннасці.
г. Санкт-Пецярбург. 19 чэрвеня 1896 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 27)
Спасылка на дакумент
Дом на 4-й лініі Васільеўскага вострава ў Санкт-Пецярбургу, дзе доўгі час жыў Б. Эпімах-Шыпіла.
2006 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Б. Эпімах-Шыпіла з сястрой Валерыяй Ігнатаўнай, пляменнікамі Соф’яй, Ігнатам і Антонам Гагалінскімі.
г. Санкт-Пецярбург. [1912 г.].
Копія фотаздымка.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Б. Эпімах-Шыпіла з сястрой Валерыяй Ігнатаўнай, пляменнікамі Соф’яй і Ігнатам Гагалінскімі.
г. Санкт-Пецярбург. 1914 г.
Копія фотаздымка.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Успаміны Паўліны Мядзёлкі, удзельніцы беларускіх вечарын, якія праходзілі на кватэры Б. Эпімах-Шыпілы ў Санкт-Пецярбургу ў пачатку 1910 гг.
Рукапіс (1960-я гг.). Аўтограф П. Мядзёлкі.
(БДАМЛМ, ф. 403, воп. 1, спр. 6, арк.1-5)
Спасылка на дакумент
Некралог Уладзіслава Ігнатавіча Эпімах-Шыпілы (роднага брата Б. Эпімах-Шыпілы).
г. Вільня. 16 мая 1914 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. Вільня. 1914. 16 мая.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Б. Эпімах-Шыпіла.
г. Санкт-Пецярбург. [1910 гг.]
Копія фотаздымка з кнігі Я. Янушкевіча “За архіўным парогам: Бел. літ. XIX- XX стст. у святле арх. пошукаў”. Мінск.: “Мастацкая літаратура”, 2002.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Хадайніцтва Б. Эпімах-Шыпілы да рэктара Адзінага Петраградскага універсітэта аб непадсяленні ў яго кватэру сям’і з 4-х чалавек.
г. Петраград. 6 лютага 1920 г.
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 51)
Спасылка на дакумент
Ліст Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта да кіраўніка Мінскай акругі з просьбай аб росшуку некаторых грамадзян, у т.л. Б. Эпімах-Шыпілы.
г. Мінск. 30 сакавіка 1920 г.
Копія з Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэраціі. Машынапіс на бланку ўстановы.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
Ліст Б. Эпімах-Шыпілы да Язэпа Дылы, вучонага сакратара Інстытута беларускай культуры, наконт пераезду Б. Эпімах-Шыпілы ў Мінск.
г. Петраград — г. Мінск. 21 жніўня 1922 г.
Рукапіс на бланку выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца». Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы.
(БДАМЛМ, ф. 53, воп. 1, спр. 239, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
Пратакол пасяджэння Савета Народных Камісараў БССР з інфармацыяй аб прызначэнні персанальнай пажыццёвай пенсіі Б. Эпімах-Шыпілу (фрагмент).
г. Мінск. 17 снежня 1924 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 57, воп. 1, спр. 7, арк. 3, 3 адв)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне Ленінградскага дзяржаўнага універсітэта аб звальненні Б. Эпімах-Шыпілы ў адпачынак у маёнтак Залессе Ветрынскага раёна Полацкай акругі з адзнакамі аб дазволe на праезд, рэгістрацыі ў Ветрыне і вяртанні ў Ленінград.
г. Ленінград — м. Ветрына. 1 жніўня — 1 верасня 1925 г.
Машынапіс і рукапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 435, копія з ЦДГА г. Санкт-Пецярбурга: ф. 14, воп. 1, спр. 9212, арк. 57, 57 адв.)
Спасылка на дакумент
Успаміны А. Дашкевіча (траюраднага пляменніка Б. Эпімах-Шыпілы) пра Б. Эпімах-Шыпілу і сям’ю Гагалінскіх, іх фатаздымак 1927 г. .
Друкаванае. Газета “ЛіМ”. 1978. 14 ліпеня. Артыкул “Пра тое, што дорага”.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Журнальная пастанова пасяджэння Вышэйшай камісіі пры Народным камісарыяце сацыяльнага забеспячэння БССР аб прызначэнні найвышэйшай стаўкі персанальнай пенсіі Б. Эпімах-Шыпілы.
г. Мінск. 3 студзеня 1927 г.
Рукапіс на бланку ўстановы. На беларускай і рускай мовах.
(НАРБ, ф. 314, воп. 1, спр. 101, арк. 3)
Спасылка на дакумент
Б. Эпімах-Шыпіла на адпачынку каля сядзібы Хадакова.
Мінская акруга. 24 чэрвеня 1929 г.
Аўтар фотаздымка М. Мялешка. Копія з архіва М. Крукоўскага.
Надпіс на адвароце фотаздымка. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Б. Эпімах-Шыпіла на адпачынку каля сядзібы Хадакова.
Мінская акруга. 14 ліпеня 1929 г.
Аўтар фотаздымка М. Мялешка. Копія з архіва М. Крукоўскага.
Надпіс на адвароце фотаздымка. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Паказанні, узятыя ў Б. Эпімах-Шыпілы следчымі Дзяржаўнага палітычнага упраўлення (ДПУ) падчас яго зняволення ў турме па сфабрыкаванай супраць нацыянальнай інтэлігенцыі справе “Саюз вызвалення Беларусі”, і каментарый да гэтых матэрыялаў навукоўца Н. Васілеўскай.
г. Мінск. 7 жніўня, 2, 3 і 14 верасня 1930 г.
Друкаванае. Газета “Навіны Беларускай акадэміі”. 1992. 29 мая і 5 чэрвеня. Публікацыя Н. Васілеўскай “Жывучы ў Беларусі адчуваў сябе шчаслівым…”
На беларускай і рускай мовах.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
Адзін з апошніх запісаў у “Беларускай хрыстаматыі” Б. Эпімах-Шыпілы, які адлюстроўвае яго тагачасны настрой — верш А. Паўловіча “Сумная восень” і пераклады твора на рускую мову Я. Аляніцына і Л. Шах-Параніанца.
[пачатак 1930-х гг.].
Рукапіс. Аўтограф Б. Эпімах-Шыпілы. На беларускай і рускай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1256, арк. 46 адв., 47, 47 адв., 48)
Спасылка на дакумент