Паплечнікі і паслядоўнікі Браніслава Эпімах-Шыпілы

Б. Эпімах-Шыпіла сярод членаў камісіі мовы і літаратуры Інстытута беларускай культуры (злева направа) сядзяць: Уладзіслаў Чаржынскі (1897-1974 гг.) — беларускі літаратуразнавец, крытык, перакладчык; Алесь Гурло (1892-1938 гг.) — паэт, празаік, перакладчык; Якуб Колас (1882-1956 гг.) — народны пісьменнік Беларусі, акадэмік Беларускай акадэміі навук; Іван Замоцін (1882-1956 гг.) — беларускі і рускі літаратуразнавец, акадэмік Беларускай акадэміі навук; Сцяпан Некрашэвіч (1883-1937 гг.) — беларускі мовазнавец, грамадскі дзеяч, акадэмік Беларускай акадэміі навук; стаяць: Мікалай Байкоў (1889-1941 гг.) — беларускі мовазнавец, літаратуразнавец, педагог, вучоны сакратар слоўнікавай камісіі Інстытута беларускай культуры; Язэп Пушча (1902-1964 гг.) — беларускі паэт; Васіль Мачульскі (1893-1973 гг.) — беларускі літаратуразнавец.
г. Мінск. 1926 г.

Б. Эпімах-Шыпіла cярод членаў камісіі Інстытута беларускай культуры