Літаратурныя помнікі, сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам

“Biеłаrusskaja Chrestomatija” (“Беларуская хрэстаматыя”) (тытульны аркуш, асобныя творы).
Зборнік 27 паэтычных твораў беларускіх аўтараў (Ф. Тапчэўскага, І. Тамашэвіча, Я. Лучыны, Цёткі, А. Паўловіча і інш.). Творы сабраныя і запісаныя Б. Эпімах-Шыпілам у 1889-1931 гг., частка з якіх у той час не была апублікавана.

арк. 3- 3 адв., 32-32 адв., 33-33 адв.

Беларуская хрэстаматыя. Зборнік 27 паэтычных твораў беларускіх аўтараў

Беларуская хрэстаматыя. Зборнік 27 паэтычных твораў беларускіх аўтараў

Беларуская хрэстаматыя. Зборнік 27 паэтычных твораў беларускіх аўтараў

арк. 3- 3 адв., 32-32 адв., 33-33 адв.