Культурна-асветніцкая дзейнасць і ўдзел у грамадска-палітычным жыцці

[Старонка вопісу бібліятэкі] Б. Эпімах-Шыпілы.
г. Санкт-Пецярбург. Да 1917 г. уключна.