Ацэнка асобы і дзейнасці Браніслава Эпімах-Шыпілы сучаснікамі і нашчадкамі

Артыкул Антона Саросека “Браніслаў Эпімах-Шыпіла”.

Артыкул Антона Саросека “Браніслаў Эпімах-Шыпіла”