Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Я. Купала і чэшскія пісьменнікі Іосеф Гора і Яраслаў Кратахвіл у Карлавых Варах.
Чехаславакія. 1927 г.

Я. Купала і чэшскія пісьменнікі