Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Група беларускіх пісьменнікаў і літаратуразнаўцаў — членаў Інстытута беларускай культуры ў Доме культуры на Фантанцы: у 1-ым радзе — М. Азбукін, В. Чаржынскі; у 2-ім радзе — Ч. Родзевіч, Міхальскі, С. Некрашэвіч, Я. Купала, Я. Колас; у 3-ім радзе — А. Круталевіч, М. Гуткоўскі, М. Грамыка. г. Ленінград. 1926 г.

Група беларускіх пісьменнікаў і літаратуразнаўцаў