Супрацоўніцтва Янкі Купалы з дзеячамі літаратуры і мастацтва

Дарчы надпіс Я. Купалы рускаму паэту Валерыю Брусаву, зроблены на вокладцы кнігі «Шляхам жыцця» г. Вільня. 18 жніўня 1914 г.

Дарчы надпіс Я. Купалы