Радавод Янкі Купалы

Радаслоўная дваранскага роду Луцэвічаў.
1868 г.


Радаслоўная дваранскага роду Луцэвічаў