Радавод Янкі Купалы

Прадпісанне Мінскага дваранскага дэпутацкага схода Ігуменскаму павятоваму паліцэйскаму упраўленню аб абвяшчэнні А.Д. Луцэвічу Указа Правячага Сената аб адмове ў зацвярджэнні роду Луцэвічаў у дваранскай годнасці № 4177 ад 5 кастрычніка 1871 г. 

арк.175-175адв.

Прадпісанне  аб адмове ў зацвярджэнні родау Луцэвічаў у дваранскай годнасці

Прадпісанне аб адмове ў зацвярджэнні роду Луцэвічаў у дваранскай годнасці