Радавод Янкі Купалы

Паведамленне Мінскай казённай палаты ў Мінскую гарадскую думу аб прылічэнні сям’і А.Д. Луцэвіча да мінскіх мяшчан

Паведамленне аб прылічэнні сям'і А.Д. Луцэвіча да мінскіх мяшчан

Паведамленне аб прылічэнні сям'і А.Д. Луцэвіча да мінскіх мяшчан