Радавод Янкі Купалы

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік. 
1874 г.


арк. 1060адв.-1061

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік

Пасямейны спіс мінскага мешчаніна А.Д. Луцэвіча, дзе пазначаны яго сын Дамінік