Асабістае жыццё і службовая дзейнасць

Я. Купала з жонкай У. Луцэвіч і пісьменнікамі А. Александровічам, А. Вольным, Ц. Гартным, У. Дубоўкам, архівістам М. Мялешкам на адпачынку ў Ялце.
24 жніўня 1929 г.

Я. Купала з жонкай і пісьменнікамі А. Александровічам, А. Вольным, Ц. Гартным, У. Дубоўкам, архівістам М. Мялешкам на адпачынку ў Ялце