Збор твораў у 2-х тамах

Анатацыя

Першае выданне збору твораў Якуба Коласа, у якое ўвайшлі:
Том першы. Выпуск першы. Уступны крытычна-біяграфічны нарыс Ул. Дзержынскага. У трох раздзелах «Думкі», «Родныя вобразы» і «Сялянскае жыццё» размешчаны вершы 1904-1922 гг.
Том першы. Выпуск другі. У раздзелах «На ростанях», «З астрогу», «На грамадскі лад» апублікаваны вершы 1907-1927 гг.
Том другі. Прадстаўлены апавяданні вершам 1907-1927 гг.

(Бібліятэка БДАМЛМ,  т.1, вып.1 — № 2627, т.1., вып.2 — № 2426, т.2 — № 2628)