Т. Шаўчэнка. «Кабзар»

У перакладзе з украінскай мовы Я. Купалы, Я. Коласа, К. Крапівы, З. Бядулі, М. Клімковіча, П. Глебкі, А. Куляшова, П. Броўкі

Анатацыя

Пераклад Якубам Коласам 16 твораў Т. Шаўчэнкі (5 новых, і 11, якія ўвайшлі раней у зборнік перакладаў 1941 г. ), у т.л. «Мар’яна-чарніца» і інш.

(Бібліятэка БДАМЛМ, № 1609)