Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Якуба Коласа

Радавод Якуба Коласа


Запіс у метрычнай кнізе Мікалаеўскага рымска-каталіцкага касцёла аб нараджэнні і хрышчэнні Мікалая Міцкевіча (прадзеда Я. Коласа).
2 мая 1790 г.
На лацінскай мове.
(НГАБ, ф. 937, воп. 4, спр. 99, арк. 20адв.)

Спасылка на дакумент

Запіс у метрычнай кнізе Мікалаеўскага рымска-каталіцкага касцёла аб нараджэнні і хрышчэнні Казіміра Міцкевіча (дзеда Я.Коласа).
15 лютага 1820 г.
На лацінскай мове.
(НГАБ, ф. 937, воп. 4, спр. 100, арк. 208)

Спасылка на дакумент

Рэвізская сказка вёскі Мікалаеўшчына Мінскага павета Мінскай губерні, дзе згадваецца сям’я Мікалая Міцкевіча (прадзеда Я. Коласа).
20 студзеня 1834 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 333, воп. 9, спр. 283, арк. 435адв., 436)
Спасылка на дакумент
Рэвізская сказка вёскі Мікалаеўшчына маёнтка Паздзержыцы Мінскага павета Мінскай губерні, дзе пад № 25 згадваецца сям’я Казіміра Міцкевіча (дзеда Я. Коласа), у тым ліку Міхал Міцкевіч (бацька Я. Коласа).
25 мая 1858 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 333, воп. 9, спр. 966, арк. 333адв.-334)
Спасылка на дакумент
Рэвізская сказка вёскі Мікалаеўшчына маёнтка лясніцтва Арцюхоўскае Мінскага павета Мінскай губерні, дзе пад № 10 згадваецца сям’я Матэвуша Лосіка (Лёсіка) (дзеда Я. Коласа), у тым ліку Ганна Лосік (Лёсік) (маці Я. Коласа).
25 мая 1858 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 333, воп. 9, спр. 966, арк. 249адв.-250)
Спасылка на дакумент
Кніга запісаў даходаў і расходаў ад выкарыстання лясных надзелаў, дзе маюцца звесткі пра гаспадарчую дзейнасць Казіміра Міцкевіча (дзеда Я. Коласа).
1874-1875 гг.
На польскай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 2, спр. 6258, арк. 51адв.-52)
Спасылка на дакумент
Службовы фармуляр лясной варты Акінчыцкага лясніцтва князя Радзівіла, дзе пад № 12 пазначаны вартаўнік Міхал Міцкевіч (бацька Я. Коласа).
1884-1885 гг.
На польскай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 3, спр. 1991, арк. 1-1адв)
Спасылка на дакумент