Асабістае жыццё і службовая дзейнасць

Ліст Я. Коласа сакратару Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі Р. Эйдзінаву з апісаннем бытавых умоў жыцця ў эвакуацыі і з падзякай за матэрыяльную дапамогу ад дзяржавы.
г. Ташкент. 27 кастрычніка 1941 г.
Аўтограф Я. Коласа

Ліст Я. Коласа сакратару ЦК КП(б)Б Р. Эйдзінаву