Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Якуба Коласа

Асабістае жыццё і службовая дзейнасць


План сядзібы ляснога вартаўніка ва ўрочышчы Альбуць Мінскага павета Мінскай губерні, дзе жыла сям’я Міхала Міцкевіча (бацькі Я. Коласа).
1879 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 2, спр. 6259, арк. 16)

спасылка на дакумент

Інвентарнае апісанне Акінчыцкай лясной каморы Мінскага павета Мінскай губерні, дзе жыла сям’я Міхала Міцкевіча (бацькі Я. Коласа).
Чэрвень 1884 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 2, спр. 6259, арк. 52-53)

спасылка на дакумент

Інвентарнае апісанне фермы Лясток (хутара Ласток) Мінскага павета Мінскай губерні, дзе жыла сям’я Міхала Міцкевіча (бацькі Я. Коласа).
1 лістапада 1885 г.
Аўтограф М. Міцкевіча.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 7, спр. 335, арк. 1-5)

спасылка на дакумент

Канстанцін Міцкевіч — студэнт Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі.
1901 г.
Партрэт з дарчым надпісам Я. Дылу (дзядзьку Я. Коласа).
(Літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа, фонд «Фотадакументы»)

Здымак

Гаспадарчае апісанне хутара Мікалаеўшчына Мінскага павета Мінскай губерні, дзе маюцца звесткі пра арэнду Казімірам Міцкевічам (дзедам Я. Коласа) надзелу зямлі з указаннем памеру і аплаты.
1904 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 694, воп. 2, спр. 5850, арк. 28адв.-29)

спасылка на дакумент

Акт перадачы настаўнікам Т. Сертун-Сурчыкам Верхменскага народнага вучылішча Ігуменскага павета Мінскай губерні настаўніку Канстанціну Міцкевічу.
м. Смалявічы. 18 студзеня 1906 г.
Копія.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 485, воп. 1, спр. 375, арк. 13)

спасылка на дакумент
Акт перадачы настаўнікам К. Міцкевічам Верхменскага народнага вучылішча ў распараджэнне Верхменскага валаснога праўлення Ігуменскага павета Мінскай губерні.
м. Смалявічы. 20 мая 1906 г.
Копія.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 485, воп. 1, спр. 375, арк. 59)
спасылка на дакумент

Пратакол пасяджэння (фрагменты) вучылішчнага савета Мінскай дырэкцыі народных вучылішч аб прыцягненні да адказнасці настаўнікаў Мінскага павета, у тым ліку К. Міцкевіча, за ўдзел у нелегальным настаўніцкім з’ездзе ў вёсцы Мікалаеўшчына Мінскага павета Мінскай губерні.
25 жніўня 1906 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 485, воп. 1, спр. 342, арк. 41, 58адв.-59, 67адв.-68)

спасылка на дакумент
Я. Колас у перыяд работы настаўнікам школы вёскі Купяцічы Пінскага павета Мінскай губерні.
1912 г.
(БДАКФФД, 0-61759)
Здымак

Я. Колас з жонкай і сынам Данілам у перыяд службы прапаршчыкам ў запасным палку.
г. Перм. 1917 г.
(БДАКФФД, 0-64946)

Здымак

Асабістая анкета супрацоўніка Народнага камісарыята асветы К. М. Міцкевіча.
г. Мінск. 1921г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай  мове.
(НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 5563, арк. 19)

спасылка на дакумент
Я. Колас сярод удзельнікаў Другіх беларускіх настаўніцкіх курсаў.
г. Слуцк. 15 мая 1921 г.
(Літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа, фонд «Фотадакументы»)
Здымак
Я. Колас сярод студэнтаў рабочага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
г. Мінск. [1922 г.]
(БДАКФФД, 0-64949)
Здымак
Я. Колас сярод дзяцей вёскі Сёмкава.
Мінскі раён. 1922 г.
(БДАКФФД, 0-117831)
Здымак
Партрэт Я. Коласа.
1923 г.
Фота мастацкае.
(БДАКФФД, 0-102922)
Здымак

Заява К.М. Міцкевіча (Я. Коласа) у прадметную літаратурную камісію Беларускага дзяржаўнага універсітэта з просьбай аб назначэнні асістэнтам на кафедру беларускай мовы.
г. Мінск. 28 верасня 1923 г.
Аўтограф Я. Коласа.
(НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 5563, арк. 2)

спасылка на дакумент

Выпіска з пратакола № 14 пасяджэння прадметнай літаратурнай камісіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта аб рэкамендацыі назначэння К.М. Міцкевіча выкладчыкам беларускай мовы лектарскіх курсаў.
г. Мінск. 6 кастрычніка 1923 г.
Машынапіс з пячаткай Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
На рускай  мове.
(НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 5563, арк 10) 

спасылка на дакумент

Аўтабіяграфія Я. Коласа (К.М. Міцкевіча), прадстаўленая ім у прадметную літаратурную камісію Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
г. Мінск. 8 кастрычніка 1923 г.
Аўтограф Я. Коласа.
(НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 5563, арк. 3-3 адв.)

спасылка на дакумент
Справаздача (фрагмент) аб становішчы і працы Мінскага беларускага педагагічнага тэхнікума за 1923/1924 навучальны год, дзе ў спісе супрацоўнікаў пад № 13 даюцца звесткі аб К.М. Міцкевічу (Я. Коласе).
г. Мінск. 1924 г.
Рукапіс на друкаваным бланку ў выглядзе табліцы.
На рускай мове.
(НАРБ, ф. 42, воп. 1, спр. 1430, арк. 202адв.-203)
спасылка на дакумент
Партрэт Я. Коласа з дарчым надпісам беларускаму пісьменніку М. Грамыку.
г. Мінск. 1925г.
Фота мастацкае. Аўтограф Я. Коласа.
(Літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа, фонд «Фотадакументы»)
Здымак
Заява К. Міцкевіча ў дэканат педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта з просьбай звольніць яго з працы.
г. Мінск. 17 студзеня 1926 г.
Аўтограф Я. Коласа.

(НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 5563, арк. 17)
спасылка на дакумент
Я. Колас з жонкай і дзецьмі.
1928 г.
(БДАКФФД, 1-11510)
Здымак
Партрэт Я. Коласа з дарчым надпісам рускаму паэту і перакладчыку С. Гарадзецкаму.
2 сакавіка 1935 г.
Аўтограф Я. Коласа.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 111, арк. 1)
Здымак
Партрэт Я. Коласа.
Май 1939 г.
Фота мастацкае. Аўтар Р. Вайль.
(Літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа, фонд «Фотадакументы»)
Здымак
Ліст Я. Коласа сакратару Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі У. Маліну з падзякай за грашовую дапамогу ад дзяржавы.
г. Клязьма, 29 ліпеня 1941 г.
Аўтограф Я. Коласа. На рускай мове. 
(НАРБ, ф. 4-п, воп. 33а, спр. 7, арк. 2)
спасылка на дакумент

Ліст Я. Коласа да рускага паэта і перакладчыка С. Гарадзецкага аб першых днях у эвакуацыі.
г. Ташкент. 17 жніўня 1941 г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 1, спр. 145, арк. 1-1адв.)

спасылка на дакумент

Ліст Я. Коласа сакратару Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі Р. Эйдзінаву з апісаннем бытавых умоў жыцця ў эвакуацыі і з падзякай за матэрыяльную дапамогу ад дзяржавы.
г. Ташкент. 27 кастрычніка 1941 г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4-п, воп. 33а, спр. 7, арк. 3)

спасылка на дакумент
Я. Колас і Я. Купала сярод удзельнікаў сесіі Акадэміі навук Беларусі.
г. Казань. Сакавік 1942 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Здымак
Ліст Я. Коласа (фрагмент) да рускага паэта і перакладчыка С. Гарадзецкага аб жыцці ў эвакуацыі.
7 студзеня 1944 г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 1, спр. 148, арк. 1, 2)
спасылка на дакумент

Аўтабіяграфія і анкета К. Міцкевіча (Я. Коласа) са справы па прыёму яго ў члены Усесаюзнай Камуністычнай партыі (бальшавікоў). 
г. Мінск. 7 лютага 1945 г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай і беларускай мовах.
(Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, ф. 172-П, воп. 2, спр. 905, арк. 1, 4-4адв.)

спасылка на дакумент

Краявіды з веранды дома Я. Коласа.
15 чэрвеня 1945 г.
Эскізы. Акварэль. Папера. Аўтар С. Гарадзецкі.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 120, арк. 20-21)

Здымак
Я. Колас у час адпачынку. 
г. Масква. 8 красавіка 1946 г.
Фота з дарчым надпісам рускаму паэту і перакладчыку С. Гарадзецкаму.
Аўтограф Я. Коласа.
На беларускай і рускай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 111, арк. 3)
Здымак
Партрэт Я. Коласа з яго подпісам.
1 лістапада 1946 г.
Фата мастацкае.
Аўтограф Я. Коласа.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 111, арк. 4)
Здымак

Даведка Я. Коласа, якая сведчыць аб яго працы ў Беларускім педагагічным тэхнікуме ў 1931 г.
г. Мінск. 21 лістапада 1948 г.
Аўтограф Я. Коласа.
На рускай мове.
(Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, ф. 1674, воп. 2, спр. 14, арк. 48)

спасылка на дакумент
Я. Колас разам з рускім паэтам і перакладчыкам С. Гарадзецкім.
г. Масква. 1949 г.
(БДАКФФД, 0-112196)
Здымак
Партрэт Я. Коласа.
1952 г.
Фота мастацкае. Аўтар І. Салавейчык.
(БДАМЛМ, ф. 169, воп. 1, спр. 12, арк. 1)
Здымак
Ліст Я. Коласа да беларускага пісьменніка Я. Маўра ў вершаванай форме з назвай «Майму свату».
г. Мінск. 19 лютага 1952 г.
Аўтограф Я. Коласа.
Фотакопія.
(БДАКФФД, 0-128235)
спасылка на дакумент
Я. Колас з сынам Данілам, сакратаром Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Беларусі Ц. Гарбуновым і беларускімі пісьменнікамі М. Лыньковым, П. Глебкам, К. Крапівой, М. Клімковічам і іншымі ў час адпачынку ў Доме творчасці ў Каралішчавічах.
Мінскі раён. 1952 г.
(БДАМЛМ, ф. 169, воп. 1, спр. 12, арк. 2)
Здымак
Пашпарт на імя Міцкевіча Канстанціна Міхайлавіча, выдадзены 23 сакавіка 1953 г.
г. Мінск.
На рускай мове.
(Літаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа, фонд «Асабісты архіў Якуба Коласа»)
спасылка на дакумент

Коласаўскія мясціны.
14 мая 1953 г.
Акварэль, папера. Аўтар С. Гарадзецкі.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 118, арк. 6)

Здымак
Я. Колас на адпачынку на возеры Нарач.
1954 г.
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 112, арк. 2)
Здымак
Я. Колас у сваёй бібліятэцы.
г. Мінск. 7 чэрвеня 1954 г.
(БДАКФФД, 1-359)
Здымак
Я. Колас з унукамі.
[1955 г.]
(БДАМЛМ, ф. 9, воп. 2, спр. 112, арк. 4)
Здымак