Выбраныя творы

Анатацыя

Першае выданне збору твораў пісьменніка, у якое ўвайшлі вершаваная аповесць "Гапон", фарс-вадэвіль "Пінская шляхта" і камедыя "Залёты".

Выданне маецца ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва