Творы (1945 год выдання)

Анатацыя

Другое выданне збору твораў пісьменніка з прадмовай В. Барысенкі, у якое ўвайшлі вершаваныя аповесці «Гапон», «Вечарніцы», «Шчароўскія дажынкі», «Купалле», а таксама фарс-вадэвіль «Пінская шляхта» і камедыя «Залёты».

Выданне маецца ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва