Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Дуніна-Марцінкевіча

Супрацоўніцтва з дзеячамі культуры


Афіша дабрачыннага спектакля і канцэрта на карысць Мінскага дзіцячага прытулку ў будынку Мінскага гарадскога тэатра, дзе ўзгадваецца твор В. Дуніна-Марцінкевіча «Рэкруцкі яўрэйскі набор». 
23-24 верасня 1841 г.
На рускай і польскай мовах.
(НГАБ, ф. 295, воп. 1, спр. 728, арк. 199)
Спасылка на дакумент
Станіслаў Манюшка — беларускі і польскі кампазітар, які напісаў музыку да твораў В. Дуніна-Марцінкевіча.
[1840-я гг.]
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Павел Кукальнік — сябра і цэнзар твораў В. Дуніна-Марцінкевіча, які спрыяў выданню ўсіх яго кніг.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Адам Завадскі — віленскі выдавец, з якім супрацоўнічаў В. Дунін-Марцінкевіч (у 1846 г. выдаў першую кнігу  В. Дуніна-Марцінкевіча «Сялянка»).
Другая палова 1840-х гг.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Яўстаф Тышкевіч — беларускі гісторык, заснавальнік Віленскага музея старажытнасцей, значная постаць асяроддзя В. Дуніна-Марцінкевіча.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Адам Кіркор — гісторык і публіцыст, заснавальнік гуртка віленскіх літаратараў, які наведваў В. Дунін-Марцінкевіч.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч) — беларускі паэт і краязнавец, аўтар станоўчых водгукаў у прэсе на многія творы В. Дуніна-Марцінкевіча.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Вершаванае пасланне Навума Прыгаворкі (В. Дуніна-Марцінкевіча) да паэта У. Сыракомлі.
[1855 г.].
Копія.
Рукапіс. На польскай мове. Аўтограф В. Дуніна-Марцінкевіча.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Спасылка на дакумент
Адам Міцкевіч — польскі паэт беларускага паходжання, чыю эпапею пра Беларусь паэму «Пан Тадэвуш» В. Дунін-Марцінкевіч пераклаў на беларускую мову.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Адам Плуг (Антон Пяткевіч) — беларускі паэт, папулярызатар беларускай літаратуры на Украіне, значная постаць асяроддзя В. Дуніна-Марцінкевіча.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Прысвячэнне ў альбом беларускага пісьменніка А. Вярыгі-Дарэўскага дачкі В. Дуніна-Марцінкевіча Камілы Марцінкевіч.
2 лістапада 1858 г.
Рукапісная копія Я. Хвораста 1930 г. На польскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 317, воп. 1, спр. 12, арк. 27)
Спасылка на дакумент
Прысвячэнне ў альбом беларускага пісьменніка А. Вярыгі-Дарэўскага  ад В. Дуніна-Марцінкевіча і фрагмент яго перакладу паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш».
3 лістапада 1858 г.
Рукапісная копія Я. Хвораста 1930 г. Прысвячэнне — на польскай мове, паэма — на беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, ф. 317, воп. 1, спр. 12, арк. 29­29 адв.)
Спасылка на дакумент
В. Дунін-Марцінкевіч з дачкой  Камілай у групе інтэлігенцыі горада Мінска.
[Пачатак 1860-х гг.].
Аўтар А. Прушынскі. Фотарэпрадукцыя.
(БДАКФФД, 0-127241)
Здымак
Аляксандр Ельскі — беларускі краязнавец і калекцыянер, які ў 1872 г. напісаў верш, прысвечаны В. Дуніну-Марцінкевічу.
Партрэт. Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, Бібліятэка электронных копій)
Здымак
Прысвячэнне [беларускаму краязнаўцу А. Ельскаму] ад В. Дуніна-Марцінкевіча, зробленае на адваротным баку яго фатаграфіі.
Копія надпісу, зробленая Б. Эпімахам-Шыпілам у 1893 г. На польскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1283, арк. 2 адв.-3)
Спасылка на дакумент