Асабістае жыццё

Выпісь з метрычнай кнігі Мінскага Троіцкага касцёла аб хрышчэнні Зофіі Аліцыі, дачкі В. і Ю. Дуніных-Марцінкевічаў, якая нарадзілася 12 сакавіка 1840 г.
21 ліпеня1840 г.
На польскай мове.