Асабістае жыццё

В. Дунін-Марцінкевіч.
г. Мінск. [Пачатак 1860-х гг.].
Партрэт. Фотадакумент. Аўтар А. Прушынскі. Копія.
Унізе здымка аўтограф Б. Эпімаха-Шыпілы на беларускай(лацінскім шрыфтам) і польскай мовах.

В. Дунін-Марцінкевіч