Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Дуніна-Марцінкевіча

Ацэнка дзейнасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі


Нататкі Ядвігіна Ш. «Лісты з дарогі» з успамінамі пра В. Дуніна-Марцінкевіча (урывак).
Газета «Наша ніва». 26 жніўня 1910 г. № 35.
Факсімільнае выданне.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент

Артыкул Р. Зямкевіча «Вінцук Дунін-Марцінкевіч. Яго жыццё і літаратурнае значэнне»(урыўкі).
Газета «Наша ніва». 25 лістапада 1910 г. № 48.
Факсімільнае выданне.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент
Артыкул Ядвігіна Ш. «В. Марцінкевіч у практычным жыцці» (урывак).
Газета «Наша ніва». 25 лістапада 1910 г. № 48.
Факсімільнае выданне.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент
Нарыс Я. Карскага «Викентий Дунин-Марцинкевич» (урывак).
Е. Карский. Белорусы. Т. ІІІ, вып. 3. Петраград. 1922.
На рускай мове.
(Бібліятэка БДАМЛМ, № 25193)
Спасылка на дакумент
Каментарыі [І. Замоціна] да твора В. Дуніна-Марцінкевіча «Сялянка» і вершаваных аповесцяў «Быліцы, расказы Навума» (урыўкі).
[1926 г.]
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1434, арк. 3–6)
Спасылка на дакумент
Артыкул А. Бабарэкі «Матэрыялы творчасці і іх крыніцы» са згадкай пра В. Дуніна-Марцінкевіча” (урывак).
1927 г.
Рукапіс. Аўтограф А. Бабарэкі.
(БДАМЛМ, ф. 407, воп. 1, спр. 24, арк. 3-3адв.)
Спасылка на дакумент
Артыкул І. Замоціна «Аб новых рукапісах В. Дуніна-Марцінкевіча» (урывак).
1929 г.
Карэктарскі адбітак. Падрыхтавана для кнігі: Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры. Т. І.(ненадрукавана).
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1048, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Артыкул А. Паўловіча «Сялянка» В. Дуніна-Марцінкевіча на менскай сцэне”.
Часопіс «Полымя». 1929 г. № 8-9.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент
Прадмова Л. Бэндэ «Неапублікаваны твор В. Дуніна-Марцінкевіча» да публікацыі вершаванай аповесці «Травіца. Брат-сястрыца».
Часопіс «Беларусь». 1945 г. № 11-12.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 666, арк. 10)
Спасылка на дакумент
Прадмова Л. Бэндэ «Недрукаваныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча» да першай публікацыі твораў «Быліцы, расказы Навума» і «Халімон на каранацыі».
Часопіс «Полымя». 1946 г. № 8-9.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 671, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Артыкул Л. Бэндэ «Першая беларуская опера» да 100-годдзя з дня напісання «Сялянкі» В. Дуніна-Марцінкевіча.
Газета «Літаратура і мастацтва». 29 снежня 1946 г. № 45.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 265, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
Артыкул Л. Бэндэ «Пан Тадеуш» на белорусском языке и царская цензура» (урывак).>
Пасля 1946 г.
Машынапіс з аўтарскай праўкай. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 672, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Артыкул С. Нісневіча «Оперны лібрэтыст».
Газета «Літаратура і мастацтва». 21 снежня 1957 г.
(БДАМЛМ, ф.236, воп. 2, спр. 19, арк. 42)
Спасылка на дакумент
Артыкул Г. Кісялёва “Архіўныя знаходкі пра В. Дуніна-Марцінкевіча”.
Газета «Літаратура і мастацтва». 27 красавіка 1960 г.
(БДАМЛМ, ф. 407, воп. 1, спр. 314, арк.1)
Спасылка на дакумент
Артыкул Г. Кісялёва “Пісьмо Дуніна-Марцінкевіча”.
Рукапіс (надрукаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва». 22 мая 1964 г.).
Аўтограф Г. Кісялёва.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 969, арк. 18–20)
Спасылка на дакумент
Лекцыя А. Адамовіча «В. Дунін-Марцінкевіч» (урывак).
1964 г.
Рукапіс. Аўтограф А. Адамовіча.
(БДАМЛМ, ф. 116, воп. 1, спр. 203, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Артыкул У. Содаля «Акцёр, рэжысёр, балетмайстар”. Да 170-годдзя з дня нараджэння В. Дуніна-Марцінкевіча і 125-годдзя з дня пастаноўкі «Сялянкі» (урывак).
Бюлетэнь «Тэатральны Мінск». 1977. № 1.
(БДАМЛМ, ф. 129, воп. 2, спр. 95, арк. 46адв.-47)
Спасылка на дакумент
Артыкул А. Лойкі «У пошуках гармоніі» (урывак).
Часопіс «Полымя». 1977 г. № 12.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент
Артыкул Я. Янушкевіча «Прыбраны ў мужыцкую сярмягу…» (урывак).
Часопіс «Маладосць». 1984 г. № 12.
(Бібліятэка БДАМЛМ)
Спасылка на дакумент
Артыкул Г. Запартыкі «Гэта мая знаходка».
Зборнік «Люблю наш край: Валожыншчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія, ліставанне». Мн, 2006.
(Бібліятэка БДАМЛМ, № 26379)
Спасылка на дакумент