Ушанаванне Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Вершы В. Дуніна-Марцінкевіча «Літвінка», «Прыпяць» у перакладзе з польскай мовы М. Хведаровіча.
1970-я гг.
Машынапіс.

Вершы В. Дуніна-Марцінкевіча «Літвінка»

Верш В. Дуніна-Марцінкевіча «Прыпяць»