Службовая і гаспадарчая дзейнасць

Рапарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую  палату грамадзянскага суда аб пазыковых абавязацельствах  памешчыкаў В. і Ю. Дуніных-Марцінкевічаў перад купцом Чорным.
12 лютага 1845 г.
На рускай мове.

арк. 6-6адв.

Рапарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую палату грамадзянскага суда (арк. 5-5адв.)

Рапарт Мінскай гарадской паліцыі ў Мінскую палату грамадзянскага суда (арк. 5-5адв.)