Службовая і гаспадарчая дзейнасць

Прашэнне былога каморніка Мінскага павятовага межавога суда В. Дуніна-Марцінкевіча ў Мінскую рымска-каталіцкую кансісторыю аб прыняцці на пасаду пратакаліста.
На рускай мове.
Аўтограф В. Дуніна-Марцінкевіча.

Прашэнне В. Дуніна-Марцінкевіча аб прыняцці на пасаду пратакаліста

Прашэнне В. Дуніна-Марцінкевіча аб прыняцці на пасаду пратакаліста