Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Вершаваная аповесць «Hapon» («Гапон») (фрагмент).
1855 г.
Рукапіс нявызначанай асобы 1860-х гг. Копія. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.

Вершаваная аповесць «Hapon»

Вершаваная аповесць «Hapon»