Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Пераклад В. Дуніна-Марцінкевіча паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» (фрагменты).
1859 г.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
Рукапісныя рэдактарская і карэктарская праўкі 1907 г. на гранках з выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца».

Пераклад В. Дуніна-Марцінкевіча паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэўш»