Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Паэма "Травіца брат-сястрыца" (фрагмент).
1857 г. Рукапіс І. Замоціна 1920-х гг. з праўкай.

Паэма «Травіца брат-сястрыца»