Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Фарс-вадэвіль «Zaloty» («Залёты») (фрагмент).
маёнтак Люцынка. 8 снежня 1870 г.
Рукапіс Б. Эпімах-Шыпілы. 1893 г. На польскай і беларускай мовах лацінскім шрыфтам.

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»

Фарс-вадэвіль «Zaloty»