Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Дуніна-Марцінкевіча

Рукапісы (неаўтарскія) твораў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча


Лібрэта камічнай оперы «Сялянка» (фрагменты).
[1840-я гг.].
Машынапіс 1930-х гг. з праўкай нявызначанай асобы.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп.1 , спр. 1287, арк 1, 3, 149)
Спасылка на дакумент
Верш «Pawinszawanie Wojta Nauma. W Dzień Imienin panny W. S.» («Віншаванне Войта Навума. У дзень імянін панны В. С.»).
г. Мінск. 23 чэрвеня 1854 г.
Рукапіс нявызначанай асобы. Копія. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, Калекцыя дакументаў па гісторыі літаратуры ХIХ стагоддзя)
Спасылка на дакумент
Вершаваная аповесць «Hapon» («Гапон») (фрагмент).
1855 г.
Рукапіс нявызначанай асобы 1860-х гг. Копія. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, Калекцыя дакументаў па гісторыі літаратуры ХIХ стагоддзя)
Спасылка на дакумент
«Wiersz Wincentego Marcinkiewicza do Apol. Kątskiego, Moniuszki i Hermana» («Верш Вінцэнта Марцінкевіча Апалінарыю Концкаму, Манюшку і Герману»).
1856 г.
Рукапіс Б. Эпімах-Шыпілы пачатку 1900-х гг. На польскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1322, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Вершаванае апавяданне «Халімон на каранацыі» (фрагмент).
г. Мінск. 20 жніўня 1857 г.
Рукапіс І. Замоціна 1920-х гг. з праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1286, арк. 1, 2)
Спасылка на дакумент
Вершаваная аповесць «Dudarz Białoruski, czyli wszystkiego potrosze» («Дудар беларускі, або ўсяго патроху») (фрагмент).
1857 г.
Рукапісны спіс нявызначанай асобы 1890-х гг. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, ф. 394, воп. 1, спр. 12, арк. 1, 3, 4)
Спасылка на дакумент
Паэма «Травіца брат-сястрыца» (фрагмент).
1857 г. Рукапіс І. Замоціна 1920-х гг. з праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1285, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Прадмова В. Дуніна-Марцінкевіча да перакладу паэмы А. Міцкевіча «Pan Tadeusz» («Пан Тадэвуш») (фрагменты).
1859 г.
Рукапіс Б. Эпімах-Шыпілы 1893 г. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1283, арк. 62, 119)
Спасылка на дакумент
Пераклад В. Дуніна-Марцінкевіча паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» (фрагменты).
1859 г.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
Рукапісныя рэдактарская і карэктарская праўкі 1907 г. на гранках з выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца».
(БДАМЛМ, ф. 3, воп. 1, спр. 38, арк. 24)
Спасылка на дакумент
Фарс-вадэвіль «Zaloty» («Залёты») (фрагмент).
маёнтак Люцынка. 8 снежня 1870 г.
Рукапіс Б. Эпімах-Шыпілы. 1893 г. На польскай і беларускай мовах лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1283, арк. 2-4, 59)
Спасылка на дакумент